Ambtenaren Amsterdam gaan staken

0

Amsterdamse gemeenteambtenaren voeren donderdag 15 oktober, actie tegen het loonvoorstel voor overheidspersoneel. Rondom het middaguurleggen honderden ambtenaren het werk neer

De FNV verwacht honderden gemeenteambtenaren, kantoormedewerkers en medewerkers van de huisvuilverzameling en veegdienst tussen half twaalf en half één bij het Stadhuis om te demonstreren tegen het loonvoorstel. Volgens de FNV, bij monde van Ruud Kuin, vicevoorzitter, binden de ambtenaren het loonvoorstel ‘onacceptabel’. Kuin: ‘En terecht. Door deze loondeal tussen de kleine vakbonden en het kabinet verslechtert hun pensioenopbouw tot wel 15%, terwijl hier bijna geen enkele compensatie tegenover staat.’

Omstreden voorstel

Het loonvoorstel van het kabinet is omstreden. Onlangs sloeg het ABP alarm, omdat er grote kans is dat het pensioenfonds de pensioenen moet gaan verlagen. De financiële positie van pensioenfonds ABP komt verder onder druk indien het akkoord tussen minister Plasterk en de drie vakbonden wordt doorgevoerd. Een korting op het ambtenarenpensioen is dan niet uitgesloten. Dit blijkt uit een notitie aan de Pensioenkamer. Hierin staat dat het pensioenfonds er zo slecht voorstaat dat de pensioenpremies volgens het bestuur niet verder omlaag kunnen. Als dat wel gebeurt komen de pensioenen in gevaar.

Meer acties

De FNV organiseert meer ledenacties tegen het voorstel. De vakbond houdt onder meer een referendum, is naar de rechter gestapt. Politieagenten, leraren, militairen en senioren voeren al langer actie. In de ochtenduren op donderdagochtend voeren medewerkers van het stadsvervoer in Amsterdam en Utrecht ook actie tegen het voorstel. Deze staking begint om 05.00 uur (begin dienstregeling) tot 08.30 uur. In beide steden rijden bus, trams en metro’s niet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.