Salarisverschil mannen en vrouwen neemt af

0

“In 2013 nam het bruto maandsalaris van mannelijke ambtenaren met 0,6 procent toe, vergeleken met 3,4 procent bij de vrouwen”, is de conclusie.

Het gemiddelde bruto maandsalaris (exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en ongecorrigeerd voor deeltijd) is in 2013 vrij fors toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, namelijk tot 3.109 euro”, staat in het jaarlijkse onderzoek van A+O fonds Gemeenten. “Dat is een toename van 4,6 procent. Deze toename kan deels verklaard worden doordat er een verschuiving is naar gemiddeld hogere salarisklassen en gemiddeld hogere periodieken per fte.”

Na een correctie voor deeltijd ligt het anders, natuurlijk.

“Gecorrigeerd voor deeltijd is het gemiddelde bruto maandsalaris van mannen (3.528 euro) in 2013 hoger dan dat van vrouwen (3.442 euro)”, staat in de personeelsmonitor. “Het salarisverschil tussen mannen en vrouwen is sinds 2009 ieder jaar afgenomen. In 2013 nam het bruto maandsalaris van mannen bijvoorbeeld toe met slechts 0,6 procent, vergeleken met 3,4 procent bij de vrouwen.”

Salaris gemeenteambtenaar
Van 25 tot 45 jaar hebben vrouwen gemiddeld een wat hoger bruto maandsalaris dan mannen, gecorrigeerd voor deeltijd. Boven de 45 zijn de rollen omgedraaid. Mannen verdienen gemiddeld meer naarmate ze ouder worden. “Het maandsalaris van de gemiddelde vrouwelijke gemeenteambtenaar neemt vanaf haar 40ste niet meer toe en er is zelfs sprake van een licht dalende trend. Boven de 40 neemt het gemiddelde salarisverschil tussen mannen en vrouwen daarom alleen maar toe.”

Plafond
In vergelijking met 2012 is het percentage eindschalers (of: plafondambtenaren) vorig jaar gestegen met 2,5 procent tot een percentage van 76,4. Een mogelijke verklaring voor deze stijging zijn de bezuinigingen bij gemeenten, stelt de monitor.

“Deze hebben tot gevolg dat met name het aantal korte en tijdelijke dienstverbanden bij gemeenten is afgenomen. Indien het aantal medewerkers met een kort dienstverband en vaak ook lager salaris afneemt, heeft dit een procentuele stijging in het aantal eindschalers tot gevolg. Naar geslacht is er in 2013 zowel bij mannen als vrouwen een stijging in het aandeel medewerkers te zien dat in de hoogste periodiek van de salarisschaal zit.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.