Terecht ontslag na belangenverstrengeling afdelingshoofd?

0

Kopen, doorverkopen en winst maken, terwijl een antispeculatiebeding van kracht was. De meningen van rechters verschillen over de vraag of dit een valide reden is voor strafontslag.

In april 2003 besloot het college een perceel grond te kopen voor de bouw van een woning. De verkoop moest plaatsvinden door loting en op voorwaarde van een antispeculatiebeding. Informatie over de grond kon worden opgevraagd bij het later ontslagen hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening. Vervolgens werd de prijs per vierkante meter ter discussie gesteld.

Winst
In november 2005 adviseerde het hoofd van de afdeling het college over de prijs, aan de hand van een taxatierapport. In 2006 kocht de ambtenaar het perceel, en groenstrook, zelf voor 96.866 euro. De bedoeling was een woning met garage te bouwen op de grond, maar huwelijksproblemen van de medewerker lieten het plan verwateren. De ambtenaar verkocht zijn grond zlefs door met winst, wat natuurlijk niet in lijn is met het antispeculatiebeding.

Later werd door de koper een klacht ingediend bij het college, wat door de gemeente Schinnen is aangemerkt als een integriteitsschending van de ambtenaar die het perceel met winst had doorverkocht. Het college stelde een onderzoek in. Conclusie: “Betrokkene heeft zich in diverse opzichten schuldig gemaakt aan plichtsverzuim”, vindt ook de rechter.

Informatie
Het college was bijvoorbeeld onjuist geïnformeerd over het verlagen van de grondprijs. Ook is nooit vermeld dat het perceel niet meer opnieuw publiekelijk is aangeboden, zodat het hoofd van de afdeling geen concurrentie had voor de koop. Ook het gereedmaken van de leveringsakte in 2006 en het daadwerkelijke leveren in 2008 kreeg de handen niet op elkaar. De ambtenaar heeft alleen een wethouder verteld waarom de levering op zich liet wachten, vanwege tekortschietende financiën, en dat even snel na een vergadering. “Ernstig plichtsverzuim”, is de conclusie.

Dan de vraag of dit genoeg is voor een onvoorwaardelijk strafontslag. Nee dus. De gemeenteambtenaar was al 42 jaar naar tevredenheid in dienst van Schinnen, waar de cultuur informeel was en betrokkene ruimte gaf te denken dat het wel kon zo.

Hoger beroep
In hoger beroep wordt evenwel anders aangekeken tegen de zaak. Het langdurige dienstverband en goede functioneren doet weinig ter zake. Ook de cultuur in het gemeentehuis is geen excuus. “Volgens vaste rechtspraak van de Raad vormt een gebrek aan adequate  controle voor medewerkers geen vrijbrief om de zwakke plekken van een systeem te misbruiken”, is het oordeel. “Medewerkers hebben hun eigen verantwoordelijkheid jegens hun werkgever. Het gebrek aan controle doet niet af aan de ernst van een geconstateerd plichtsverzuim.”

Kennislink:het uitgebreide oordeel van de rechter >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden