Vakbond kondigt ambtenarenstaking aan

11

De ambtenarenbond Abvakabo FNV bereidt zich voor op stakingen bij gemeenten. Reden is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet is ingegaan op de eisen die de vakbond heeft gesteld in de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Dat heeft de vakorganisatie vandaag bekendgemaakt.

Abvakabo FNV had de gemeenten een ultimatum gesteld dat maandag afliep. De VNG heeft om uitstel gevraagd maar de bond vindt dat de werkgevers genoeg tijd hebben gehad om met voorstellen te komen. Daarom leggen de ambtenaren over enige tijd het werk neer. De leden van de ambtenarenbond bepalen op 7 maart hoe de acties er uit komen te zien.

Het cao-overleg tussen de gemeenten en de vakbonden liep begin deze maand voor de tweede keer vast. De bonden eisen koopkrachtbehoud en werkzekerheid. Ook willen zij dat de gemeenten investeren in vaste mensen in plaats van ingehuurde medewerkers.

'Tijdens de onderhandelingen van de afgelopen maanden heeft de VNG geen enkele poging gedaan om de verschillen te overbruggen', aldus onderhandelaar Bert de Haas van Abvakabo FNV. De gemeenten hebben volgens hem de situatie alleen maar verergerd door met een slechter loonbod te komen. 'Verder overleg is echt zinloos en dus rest ons niets anders: actievoeren'.

CNV
CNV Publieke Zaak geeft het College van Arbeidszaken van VNG tot 17 februari om met een beter loonbod te komen voor een nieuwe CAO Gemeenten. Het eindbod van de VNG vindt CNV Publieke Zaak ondermaats. Daarom is er een ultimatumbrief gestuurd naar de VNG waarin uitgebreid ingegaan wordt op het CAO-conflict. Als VNG niet ingaat op de brief, dan dreigen er acties.

Over Auteur

11 reacties

 1. I.v.m. de financi?le situatie bij vele gemeenten was het bod van het VNG (2 %) correct. Wat willen de bonden nu nog meer? Werkgaranties geven is moeilijk in deze tijd. Accepteer het bod en ga meer eisen in betere tijden!

 2. Ja, en dan zeker met een petje en een vlaggetje de straat op en op het Malieveld met z’n allen een lied zingen. Goed voor het imago van ambtenaren: dat ligt toch al zo lekker bij het publiek.
  Wanneer er gestaakt moet worden (en zeker niet door mij), doe dat dan op z’n Japans: een band om je arm met daarop ‘Ik staak’. En gewoon doorwerken.

 3. Ik sluit me helemaal bij John aan!! Accepteren dat bod en stoppen met zeuren. We hebben dan ook meer wisselgeld bij een volgend CAO overleg, wanneer er weer meer ruimte is.

 4. Als men kan garanderen dat alles op de nullein gaat ben ik zeer wel berreid om ook op de nullein te gaan. maar dan ook alles dus lonen, bonussen en prijzen. dus geen NS bonus als de treinen niet lopen. want dat is indirect ook belsatinggeld net als mijn loon.

 5. Coby de Koning op

  Ik ben het eens met dhr. Franken. Daarnaast zou ik het teveel betaalde aan energierekeningen en teveel aan water ook graag terug zien. Door gemeente wordt er alleen maar gehaald gelijk een instituut als Delfland en bonussen of grote afscheidsreceptie’s, uitkeringen voor oud wethouders die door verkiezingen of ‘wan’beleid zijn uitgespuugd, kunnen ook ingehouden worden, Diensten weer optuigen gelijk een minsterie, al die managers, kunnen ook er uit en dan blijft er wat meer voor de werknemer in schaal 2,4,6 en 7 over. Geef ondr schaal 9 procenten en schaal 10 en hoger een kleine verhoging in centen.

 6. Het wordt tijd dat er eens actie ondernomen wordt. Temeer daar elke Nederlandse gemeente zich pers? wil profileren, en dat vaak in investeringen in “staal en beton”. Dat wij ambtenaren hierdoor steeds meer werkdruk ervaren, wordt volkomen genegeerd door burgemeesters, wethouders en zelfs de gemeenteraden. Meer prestatie leveren voor hetzelfde salaris is niet ree?l. Sterker nog, dit kan gewoonweg niet. Ik zie dan ook regelmatig collega’s “omvallen”. En dan heb ik het nog geeneens over de stijgende kosten voor levensonderhoud. Ook dat brengt een zekere druk met zich mee. En te veel druk gaat zich wreken. Ik doe mee met de acties. Al kan ik me de reacties van de burgers wel weer voorstellen. Wij als ambtenaren hebben toch al de naam dat we zogezegd niets doen. Raamambtenaren… Ik ben het beu.

 7. CAO is geen prestatie loon? op

  Een doorn in het oog van vele burgers. Het overmatige ambtenaren segment geeft gestalte aan misleidende 36 uur werken. Nevenfuncties zijn aan de orde van de dag van hoog tot laag niveau. Met als grondslag geld en nog eens geld. Zo ook de Ridderkerkse ambtenaren met een nevenfunctie, klaarblijkelijk stemt de afdeling personeelszaken zelfs toe met deze nevenfuncties. Terwijl de economie nestelt goede banen, stimuleert de overheid ZZP nevenfuncties mee op basis van een 36 uur, werkweek. Waarbij de vraagstelling zal zijn, blijkbaar hebben de ambtenaren tijd over om schrijnende belangen samen te voegen met gerelateerde arbeid. Met als doel zakken vullen en het liefst zoveel mogelijk. Dit alles wordt ook nog eens gestaafd met een beoordeling rond de CAO. U zou toch beter moeten weten overheid. Terwijl op hoog niveau een helikopter met donkere ramen over Nederland raast, mist de overheid totaal het inzicht in de lokale omstandigheden van haar gemeenten. Uitgaven aan nodeloze posten, worden komen via de flanken op burgers af. Met al haar drang en dwang kan deze overheid niet zonder vormen van media en massa kreten. Een uiterlijk vertoon rond Riddergedrag en een toekijkende Tribune aan burgers van rijk tot arm. De EU regels paraderen door de kamer, en jaren volgen er discussies over CAO zaken. Terwijl de prestatie achterwege blijft. Deze wel verdiende toelage hebben ambtenaren niet verdiend. Het is treurig dat een vuilnisman zal moeten leiden onder het beleid.

 8. Ik zit niet bij de vakbond. Ik heb daar mijn redenen voor en ga hier en nu niet verder op in. Maar wat is er nu mis aan de eisen koopkrachtbehoud, werkzekerheid en meer gebruik van eigen werknemers dan van buitenaf. Er is al zoveel gebeurd met ons ambtenaren waar nauwelijks iets tot helemaal niets tegenover heeft gestaan.
  Ons imago is al slecht. Een staking zal hierop niet zo gek veel invloed hebben. Wel vind ik dat een staking een laatst optie moet zijn. En als er dan gestaakt wordt, ja dan ook in ??n keer goed en geen half werk.
  Trouwens “overleg is niet zinvol” bestaat niet. Ook niet wanneer het gewenste (bemiddelings)resultaat niet wordt gehaald. Altijd eerlijk en met openvizier desnoods de strijd aangaan. Dus ook altijd praten.

 9. Zullen we eens ophouden met onszelf zo bijzonder te vinden als ambtenaar? wij zijn ook gewoon werknemers, net als al die andere werkenden. Ik wil geen speciale status, ik werk bij de overheid omdat ik graag iets bijdraag aan de samenleving, niet voor bijzondere bescherming. Staken is echt hopeloos ouderwets en levert ons alleen maar een slecht imago op.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden