BIOS verhuist naar Huis voor Klokkenluiders

0

Het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) wordt ondergebracht in het toekomstige Huis voor klokkenluiders, dat op 1 juli van start gaat.

Misstanden
Bij het Huis kunnen werknemers vermoede misstanden melden en om advies vragen. In aanvulling daarop is het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) in gesprek met het ministerie van BZK en de kwartiermaker over het overgaan van zijn werkzaamheden en expertise in een aparte kennisafdeling voor voorlichting, preventie en integriteit. Het Huis richt zich zowel op de overheid als op het bedrijfsleven. BIOS heeft in tien jaar tijd veel expertise opgebouwd en een keur aan integriteitsinstrumenten ontwikkeld.

Integriteitsbeleid
Het BIOS is een onafhankelijk centraal instituut gericht op het bevorderen van integriteit(sbeleid) binnen de (semi)publieke sector. BIOS is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onderdeel van het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. BIOS heeft een kennis-, ontwikkel-, netwerk – en signalerende functie op het gebied van integriteit(sbeleid) in de (semi-) publieke sector en biedt hiervoor generieke hoogwaardige producten en activiteiten aan.

Marijn Zweegers (hoofd BIOS) over de aansluiting bij het Huis voor Klokkenluiders: ‘Ik pleit al een tijd voor een autoriteit met ook aandacht voor de preventie en integriteitsbevordering van organisaties. Door het overgaan naar het Huis voor klokkenluiders komen alle belangrijke facetten en expertise rond integriteit en klokkenluiden in één instituut bij elkaar. Dat maakt het integriteitslandschap voor werknemers en organisaties overzichtelijker. Bovendien kan nu ook het bedrijfsleven van de expertise profiteren.’

Huis voor Klokkenluiders
Op 1 juli gaat het Huis voor klokkenluiders van start als een zelfstandig bestuursorgaan. Het is bedoeld voor alle werknemers in de publieke en private sector die melding willen maken van een vermoede misstand. Ook heeft het een kenniscentrum voor voorlichting en preventie, en een voorziening voor psychosociale ondersteuning van klokkenluiders. Naast het onderbrengen van BIOS in het Huis voor klokkenluiders gaan de taken van het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid erin op. Het Huis wordt gevestigd in Utrecht.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden