Ontslag gemeentesecretaris Alkmaar door mail-lek té transparant

0

Mails van de op non-actief gestelde gemeentesecretaris Coen Aalders aan burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar liggen op straat. De OR is woedend op fractievoorzitter John van der Rhee (VVD) wegens vermoed doelbewust lekken.

Gemeentesecretaris Aalders had de fractievoorzitters uit de gemeenteraad in de cc van een mail aan de burgemeester gezet. VVD-fractievoorzitter John van der Rhee reageerde daar namens de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen op. Hij plaatste op zijn beurt de redactie van de Alkmaarsche Courant in de cc. De ondernemingsraad van de gemeente is nu des duivels en verwijt Van der Rhee nu doelbewust lekken van interne en gevoelige informatie. OR-voorzitter Evert Willebrands tegen het Noordhollands Dagblad over de CC-mail van de VVD-fractievoorzitter: ‘U reageert op een e-mail die aan de burgemeester is gericht. Daarmee wekt u de indruk dat de gemeenteraad partij zou zijn bij het arbeidsconflict tussen de heer Aalders en de gemeente Alkmaar.’ Verder voegt Willebrands toe: ‘Er is al enige jaren sprake van een ‘integriteitprobleem’ binnen de gemeente Alkmaar. ‘Lekken’ vanuit de organisatie hetzij de politiek worden breed uitgemeten in de pers, een kwalijke zaak. De integriteit van de ambtelijke organisatie wordt telkens ter discussie gesteld. Mijn vraag is: waar is de integriteit van de politiek?’

Mailwisseling en transparantie

Inhoudelijk gaan de mailwisselingen om de vraag of het college de gemeenteraad inzage geeft in het (proces)dossier rond de ontslagzaak van Aalders. Het college zou hebben laten weten dat Aalders daar geen toestemming voor geeft. Die bestrijdt dat: ,,Inmiddels is er een (voorlopige) uitspraak van de rechter, er zijn reacties en acties daarop van het college, er zijn raadsvragen en er zijn publicaties.”

Aalders schrijft bereid te zijn ,,aan alle partijen in de raad, en eventuele andere belanghebbenden die belangstelling hebben, alle stukken ter beschikking zal stellen die door partijen in het geding zijn gebracht tijdens de (openbare) zitting van 23 juli. Mijn insteek is vanaf de eerste dag geweest om te streven naar transparantie en een onafhankelijk onderzoek.”

Wethouder afgetreden

Aalders werd in april op non-actief gesteld. Hem werd verweten het college niet te hebben ingelicht over toenemende miljoenentekorten voor Alkmaar. Wethouder Peter de Baat (VVD) moest later aftreden om deze kwestie. Volgens het NHD wilde het Alkmaarse college gemeentesecretaris Coen Aalders in april van dit jaar op laten draaien voor blunders die wethouder De Baat had begaan. Dat stelt zijn advocaat in een vertrouwelijke brief aan het college en in het bezit van de krant.

Werkweigering

In de brief wordt gesteld dat Aalders op 13 april werd beticht van werkweigering. Hij wilde niet langer mee vergaderen. Op deze manier hoopte hij te verhinderen dat hij medeverantwoordelijk zou worden voor de aanstelling van een rechtstreeks aan het college rapporterende directeur bedrijfsvoering. Dit besluit zou hem namelijk buitenspel zetten. Volgens de krant had het college dit besluit al een dag eerder voorgenomen.

Dichtbij/NHD

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.