Opinie Waar blijft de modernisering van het bestuur?

2

Het ziet er naar uit dat we de komende Kabinetsperiode, waarvan al evenzeer ongewis is hoe lang die zal duren, zullen blijven voort hobbelen met onze in de negentiende eeuw bedachte bestuurlijke organisatie.

– COLUMN –

Op deze pagina voorspelde ik kort voor de zomer dat het

nieuwe kabinet, waarvan de samenstelling op dat moment

volstrekt ongewis was, uiteindelijk weinig werk zou maken van de modernisering

van het binnenlands bestuur. Weliswaar hadden de ambtelijke werkgroepen die

voorstellen voor bezuinigingen hadden voorbereid, aan het begin van dit jaar

vergaande en ingrijpende suggesties gedaan, maar in de loop van 2010 nam de

‘sense-of-urgency’ af. In dat licht had ik een paar maanden terug mijn verwachtingen

al sterk naar beneden bijgesteld.

Zelfs in het licht van mijn gematigde verwachtingen is het

regeerakkoord tussen CDA en VVD wat de modernisering van het binnenlands

bestuur betreft teleurstellend. De VVD toonde zich de afgelopen jaren een

voorstander van modernisering, maar dat komt alleen maar terug in mooie woorden

over het terugdringen van regeldruk en administratieve lasten.

Het CDA, nu

eenmaal de pleitbezorger van het platteland, heeft voor elkaar gekregen dat

niet gesneden wordt in het aantal bestuurslagen. Wat resteert zijn enkele

structuurmaatregelen, zoals het opheffen van de WGRplusregio’s en het

verminderen van het aantal raadsleden. En, o ja: “In een taalwet worden de

gelijke rechten van de Nederlandse taal en de Friese taal binnen de provincie

Friesland gewaarborgd.”

Het ziet er naar uit dat we de komende Kabinetsperiode,

waarvan al evenzeer ongewis is hoe lang die zal duren, zullen blijven

voort hobbelen met onze in de negentiende eeuw bedachte bestuurlijke organisatie.

Soms is daar een hulpstructuurtje aan toegevoegd, soms wordt die weer weggesneden.

Verder wordt er permanent klein onderhoud uitgevoerd.

Blijkbaar wil niemand de

consequenties doordenken van het feit dat ons gebiedsgebaseerde bestuur in de

digitale en virtuele eenentwintigste eeuw zal eroderen, dat overheden meer en

meer slechts onderdeel zijn geworden van een netwerk van maatschappelijke

organisaties en dat de samenleving om andere bestuursstijlen vraagt. Dat zou

vermoedelijk om een dusdanige fundamentele discussie vragen dat de

onderhandelaars van het nieuwe regeerakkoord daar zelfs al niet aan durfden te

beginnen.

Even dacht ik dat de financiële crisis een dusdanige

urgentie had gecreëerd dat de bestuurlijke organisatie echt op de schop kon.

Maar nee, ook dit kabinet gaat gewoon een beetje polderen, waarbij de ongetwijfeld

zompige discussies over vermindering van raadsleden, afschaffing van de

Wgrplus, herpositionering van de waterschapsbesturen en nog zo wat klein grut

zoveel energie zullen vergen, dat verder alles bij het oude blijft.

Over Auteur

2 reacties

  1. Peter Castenmiller op

    Wel, dat was wel een heel snelle reactie van een anonieme lezer. “Het stuk is niets meer dan een mening.” Dat klopt, ik verkeer immers in de veronderstelling dat een weblog bij uitstek bedoeld is voor ‘meningen’. Onderbouwde, beargumenteerde bijdragen schrijf ik elders wel, met gebruik van meer woorden.

  2. Dat er iets moet veranderen in de organisatie van de overheidslagen zou best kunnen. Maar hier wordt niet aangegeven waarom dit zou moeten. Negentiende-eeuws betekent niet dat het niet zou werken. Digitalisering en netwerken betekent niet dat regionale overheden niet meer werken. Waarom moet dit alles gebeuren? Zonder dat antwoord is dit stuk niets meer dan een mening, onbeargumenteerd en snel vergeten.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden