Pensioenleeftijd wethouder naar 67

1

Ook het pensioen van politici wordt gekort, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. De pensioenleeftijd gaat ook voor politici naar 67 jaar. Met deze veranderingen gaat voor politici hetzelfde gelden als voor ambtenaren die hun pensioen hebben bij het pensioenfonds ABP.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een voorstel tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Daar vallen ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, bestuursleden van waterschappen en enkele andere functionarissen onder.

Politici volgen ABP-regels

  • Net als bij iedereen gaat de pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog van 65 naar 67 jaar. Later kan de grens verder omhoog met de stijgende leeftijdsverwachting in Nederland.
  • Als het ABP een korting toepast op de pensioenopbouw of de pensioenuitkering, geldt dat ook voor het pensioen van politici. Het ABP heeft kortgeleden een korting aangekondigd van 0,5 procent, zowel in de opbouw als bij de uitbetaling. Ook politici krijgen dus met die korting te maken.
  • Vanaf volgend jaar is ook voor politici niet meer het eindloon de basis voor hun pensioen, maar het loon dat zij gemiddeld tijdens de opbouw van hun pensioen verdienden. In de praktijk is deze overgang van het eindloon- naar het middelloon-stelsel maar klein, doordat politici een vast salaris hebben en geen periodieken doorlopen.

Het wetsvoorstel was in september 2012 voor advies naar de Raad van State gestuurd. Dat advies kwam half december met kritisch commentaar. Minister Plasterk heeft het aangepaste voorstel conform eerdere toezegging vandaag bij de Tweede Kamer ingediend, samen met de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State.

Omdat het gaat om een voorstel ook over het pensioen van Kamerleden, is in de Tweede en de Eerste Kamer een tweederde meerderheid nodig om het wetsvoorstel aan te nemen.

Over Auteur

1 reactie

  1. Eric R.Borggreve op

    Politici (en oud politici zoals ik) volgen het ABP. Ja ja, behalve als het om flexpensioen gaat: de pensioenwet voor politici kent geen mogelijkheid voor prepensioen, flexpensioen of hoe het ook mag heten: gewoon 65 jaar! Zo inflexibel als wat..

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden