Opinie Zomerreflectie: hoe presteert jouw team dit jaar?

0

Omdat de zomer vaak een periode is voor reflectie willen wij leidinggevenden bij gemeentes een extra prikkel meegeven. Wij stellen je een aantal kritische vragen ter inspiratie en motivatie om na je vakantie verder te gaan met de ontwikkeling van je team.

In het begeleiden van teams komen we steeds dezelfde 5 thema’s tegen. Deze zijn: samenwerking, professionaliteit, organisatiekracht, besluitvorming, klantgerichtheid. Wij nodigen je uit na te denken over deze thema’s en je zo te helpen tot een effectief en zelforganiserend team te komen, onder andere door middel van een korte enquête.

 • Hoe doet jouw team het? Enquête over zelforganiserende teams. Doe mee >>
 1. Samenwerken: is er “ psychologische veiligheid” ?
  In het grote Google-teamonderzoek Aristoteles (2016) onder 180 teams binnen de Google organisatie kwam als eerste succesfactor voor effectieve teams psychologische veiligheid naar voren: Teamleden gaven aan dat ze zich eerst comfortabel willen voelen voordat ze risico’s durven te nemen., Hetzelfde geldt voor fouten maken en zichzelf uit spreken. Hierbij is het belangrijk dat men onderling afspraken maakt over de wijze van feedback geven en ontvangen binnen een team. Gedeelde waarden over hoe met elkaar om te gaan zijn essentieel. Deze specifieke onderwerpen worden vaak door teamcoaches opgepakt omdat leidinggevenden er te weinig aandacht aan (kunnen) besteden. Hoe is dat bij jouw team?
 2. Professionaliteit van het team: hoezo HR gesprekken afschaffen?
  We merken dat teams en leidinggevenden moeite hebben om met elkaar tot heldere output en prestatie-indicatoren te komen. De HR gesprekscyclus geeft houvast voor een leidinggevende om met elke medewerker afzonderlijke doelen af te spreken,  maar dat maakt een zelforganiserend team niet effectiever: de individuele afspraken zijn dan immers niet transparant. Als een team meer richting zelforganisatie wil gaan is het voeren van HR gesprekken door en binnen het team, een flinke hobbel die nog genomen moet worden. Leidinggevenden zijn absoluut nog niet klaar om de stap te zetten van individuele gesprekken naar teamgesprekken.Terwijl juist het delen van elkaars doelstellingen en output een belangrijke bijdrage kan leveren aan de professionaliteit van het team.  Hoe is dat bij jouw team?
 3. Organisatiekracht van het team: de WAT en HOE vraag levert structuur!
  Hoe mondiger we teams maken in het ontwikkelen van pro-activiteit en zelforganisatie, hoe groter het contrast ontstaat in de samenwerking met andere teams en het MT. Hoe coördineer je dat als leidinggevende? Vaak zien we het patroon: de leidinggevende beslist over het WAT (wat moet er besloten worden, wat is de doelstelling) en het team is dan verantwoordelijk voor het HOE (hoe lossen we dit met elkaar op). Deze scheiding helpt in het algemeen leidinggevenden om focus te houden bij waar ze wel of niet bij betrokken willen worden in relatie tot de teamdynamiek. Hoe is dat bij jou in het team?
 4. Besluitvorming in het team: maak de teams niet te groot
  Als na een reorganisatie of herstructurering teams te groot worden (meer dan 10-12 medewerkers) zien we dat besluitvorming vaak lastig is. Vergaderingen verlopen stroef of leveren te weinig commitment op. Dit soort groepsaantallen  managen tijdens een vergadering is al topsport, laat staan dat er voldoende ruimte is om met elkaar knopen door te hakken. Welke beslissingen neem je met de hele groep, en welke kunnen in klein verband genomen worden? Hoe is dat bij jouw team?
 5. Klantgerichtheid van het team
  Gemeentes en andere type organisaties spreken vaak de ambitie uit om de beste dienstverlener van Nederland te worden. Een belangrijke stap op weg naar zelforganisatie, is dat het team opnieuw het primaire proces in kaart brengt: focus op de burger of op de klant. In trainingen bereiden we teams hierop voor en vaak blijkt tot hun eigen schrik dat teamleden veel te weinig aandacht geven aan hun burgers/ klanten en teveel met hun eigen winkeltje bezig zijn. Hoe is dat in jouw team?
 • Hoe doet jouw team het? Enquête over zelforganiserende teams. Doe mee >>
De resultaten van dit gemeente-onderzoek worden gepresenteerd op de trainingsdag ‘De essentie van zelforganiserende teams’ en gepubliceerd op gemeente.nu.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden