Huiver voor ‘energiearmoede’ door klimaatakkoord

1

Gemeenten moeten er binnen het klimaatakkoord voor zorgen dat wijken van het gas af gaan en dat er ruimte komt voor windmolens en zonnepanelen. De VNG vindt het ‘van groot belang dat de energietransitie niet leidt tot energiearmoede’.

Dinsdag werd in Den Haag het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ gepresenteerd. Onder leiding van Ed Nijpels hebben tientallen partijen, waaronder sociale partners en de milieubeweging, afspraken gemaakt over reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

Benieuwd naar doorrekening

Gesprekspartner de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet ‘goede vorderingen’ maar is ‘benieuwd naar de doorrekeningen van het klimaatakkoord’, zo stelt zij in een reactie. Deze zomer gaan rekenmeesters bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) aan het cijferen.

Het PBL kijkt vooral of de uitstootdoelen worden gehaald. ‘Het CBP doet daarnaast een berekening van het koopkrachteffect voor inwoners,’ aldus de VNG. De vereniging doet daarbij alvast een schot voor de boeg: ‘De rekening van de energietransitie mag niet alleen op het bordje van de inwoners komen.’

Overigens benadrukte ook minister Wiebes van Economische Zaken gisteren dat dit niet het geval mag zijn. ‘Als wij gezinnen met hoge rekeningen gaan verrassen, dan gaat het niet lukken,’ aldus Wiebes. ‘Betaalbaarheid en haalbaarheid voor huishoudens’ zijn volgens hem speerpunten voor het kabinet.

Besluit per wijk

Gemeenten stellen, zo staat in het akkoord, uiterlijk in 2021 een ‘transitievisie warmte’ vast. ‘Per wijk besluit de gemeenteraad in een uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie-infrastructuur. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.’

Verder wordt naar decentrale overheden gekeken voor de verwezenlijking van windenergie op land. ‘Eind
2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave,’ zo staat in het akkoord. Hierover moeten Regionale Energie Strategieën (RES) worden opgesteld.

Vooralsnog ligt de bouw van verscheidene windmolenparken op land achter op schema. Door de vertraging voldoet de totale capaciteit in 2020 nog niet aan de afspraken uit het Energieakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten, 6000 megawatt.

Regierol gemeenten

Gemeenten hebben volgens het akkoord richting bewoners een ‘regierol’ als het gaat om de energietransitie. ‘Veel burgers vinden het logisch om die regierol bij de gemeenten te leggen, maar stellen wel een aantal eisen aan de manier waarop de gemeente die regierol invult.’

Zo wordt burgerparticipatie als cruciaal gezien. De gemeente zou dat moeten ondersteunen ‘met duidelijke spelregels en op basis van een transparante rolverdeling’. Ambtenaren moeten ‘beter leren omgaan met actieve burgers en met maatschappelijke weerstand.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

 1. Avatar
  Corne Smiesing op

  Van het gas af is opeens een HOT topic.
  Zonder te kijken of het gas op een milieu vriendelijke manier aangemaakt kan worden met bv Biogas.
  In Utrecht wordt een complete wijk verrast met een veel te snel besluit. Huizen die nog in aanbouw zijn moeten vlak voordat ze af zijn nog omgebouwd worden naar gasloos. Dus de net geplaatste radiotoren en cv er uit en de net gemaakte vloer openbreken voor de vloerverwarming.
  Als burger zou je van de overheid wat meer lange termijn visie moeten kunnen verwachten. Dus niet vandaag een gas aansluiting verplichten en morgen totaal verbieden.
  Ben benieuwd hoe de monumentale panden straks worden verwarmd..

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden