Gemeentelijke afgifte e-waste moet beter

0

De milieustraten geven gemiddeld 5 kilo per inwoner aan gebruikte elektrische apparaten (e-waste) af aan Wecycle. In totaal 13 Miljoen kilo minder dan mogelijk is.

Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. Zo geven 136 gemeenten minder af dan het gemiddelde en veertien gemeenten zelfs minder dan 2 kilo per inwoner. De afgifte loopt uiteen van slechts 0,1 kilo e-waste per inwoner tot 20,2 kilo. Dit blijkt uit de benchmark van Wecycle.

Alle gemeenteraden ontvangen vandaag per brief informatie over hun afgifte. Doel is gemeenten te stimuleren meer e-waste in te zamelen. Een berekening door onderzoeksbureau Witteveen+Bos uit 2007 geeft aan dat het volume e-waste uit milieustraten nog zou kunnen toenemen met 25 miljoen kilo.

22 miljoen kilo extra
De benchmark toont aan dat er nog veel groei mogelijk is: indien de gemeenten die nu minder dan 5 kilo per inwoner afgeven allemaal 5 kilo zouden afgeven, betekent dit al een extra volume van 13 miljoen kilo. Bij 6 kilo per inwoner zou dit een extra volume opleveren van 22 miljoen kilo. Herhaling van de benchmark begin 2012 moet uitwijzen hoe de afgifte door de gemeenten zich dit jaar ontwikkelt.

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting en heeft daartoe afgiftecontracten gesloten met alle gemeenten. Zij krijgen een vergoeding voor de kosten die zij maken voor de inname, tijdelijke opslag en afgifte van elektrische apparaten. Deze contracten zijn in 2010 gesloten en de behoefte ontstond om inzicht te krijgen in de feitelijke afgifte per gemeente. Indien een gemeente niet alle ingenomen e-waste afgeeft aan Wecycle, is er sprake van contractbreuk.

Verschillen
De benchmark laat verrassende verschillen zien tussen gemeenten. Elke gemeente wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde en met het gemiddelde van de stedelijkheidsklasse waartoe zij behoort. Stedelijkheidsklasse is één van de oorzaken van verschillen tussen gemeenten. Daarnaast is het gedrag op de lokale milieustraat van grote invloed: verdwijnt er e-waste in de oud ijzerbak of gaat het in de Wecycle-container? Ook speelt een rol hoe actief de gemeente zich opstelt richting haar inwoners om e-waste in te zamelen.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden