93 miljoen extra tegen krimp

0

De 31 miljoen euro die het Rijk al eerder beschikbaar stelde voor de aanpak van de leegloop ofwel 'krimp' in Parkstad-Limburg, Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen wordt verdrievoudigd tot 93 miljoen euro.

Dat is donderdag in Den Haag afgesproken tijdens een grote bestuurdersconferentie over krimp. Door krimp wordt het moeilijk voorzieningen te handhaven.

Voor Parkstad-Limburg en Noordoost-Groningen is nu ruim 44 miljoen euro beschikbaar en voor Zeeuws-Vlaanderen 4,5 miljoen euro. Het streven is de leegstand daar in tien jaar tijd tot maximaal 2 procent terug te brengen.

Voorwaarde is dat lokale partijen zelf ook meebetalen en in regionale ‘transformatieplannen’ vastleggen hoe zij met sloop, herstructurering en een ander type woningen leegstand en verloedering aanpakken. Nu de plannen rond zijn, is er voor zowel Parkstad-Limburg als Noordoost-Groningen ruim 44 miljoen euro beschikbaar en voor Zeeuws-Vlaanderen 4,5 miljoen euro.

Met de saneringsplannen moet de leegstand in tien jaar tijd tot maximaal 2 procent terug zijn gebracht. De investeringen van Rijk, gemeente en provincies, dragen volgens de ondertekenaars niet alleen bij aan de werkgelegenheid, maar zijn ook een belangrijke impuls voor andere lokale partijen zoals de woningbouwcorporaties. De manier waarop de corporaties zelf kunnen meebetalen aan hun deel van de plannen is onderwerp van een studie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat brengt nu in kaart hoe het investeringsvermogen van de corporaties zich de komende periode ontwikkelt

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.