Utrecht meet de meeste herrie van alle gemeenten

0

Utrecht maakt van alle gemeenten de meeste herrie, blijkt uit een vergelijking. Bewoners worden blootgesteld aan 55 tot 60 decibel per dag. De gemeente werkt aan maatregelen, heeft ze gezegd, maar wijst ook op een meeteffect.

Dat blijkt uit een onderzoek naar omgevingslawaai door De Monitor, platform voor onderzoeksjournalistiek van de KRO-NCRV. Nederlandse gemeenten zijn verplicht iedere vijf jaar de geluidsbelasting in kaart te brengen. Het Europees Milieuagentschap verzamelt vervolgens die cijfers. Daaruit komt naar voren dat 20 procent van de Utrechters en bewoners uit de omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein en Houten, wordt blootgesteld aan niveaus van 55 tot 60 decibel per dag.

Hilversum neemt de tweede plaats op de lijst in, Gouda de derde en Rotterdam komt op vier. Amsterdam zit in de middenmoot. De minste geluidsoverlast wordt gemeten in de gemeente Almere.

Maatregelen tegen geluidshinder

Utrecht laat in een reactie aan De Monitor weten welke maatregelen de stad neemt om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Zo gaan we bij het vervangen van wegdek voor stil asfalt, stimuleren we schonere en stillere vervoersmiddelen en hanteren we voor nieuwbouwgebieden strengere geluidsnormen dan de wet vraagt.’

Wat de verklaring is voor de ‘toppositie’? Volgens Utrecht zou er onduidelijkheid zijn over de aanlevering van gegevens voor bepaalde wegen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop geluidshinder in kaart wordt gebracht, wat zou resulteren in een meeteffect: ’Bij geluidsmetingen nemen we ook alle wegen in de stad mee, niet alleen het hoofdwegennet, iets wat niet alle overheden doen,’ aldus de gemeente.

Overlijden als gevolg van herrie

Afgelopen oktober trok de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan de bel. De organisatie publiceerde een dringend advies aan overheden om omgevingslawaai drastisch te verminderen. Volgens hen wordt een op de drie Nederlanders dagelijks blootgesteld aan niveaus die onverantwoord hoog zijn. Het Europees Milieuagentschap schat dat jaarlijks 12.000 Europeanen voortijdig overlijden aan hart- en vaatziekten die door lawaai worden veroorzaakt.

Op basis van de gemeentecijfers over blootstelling aan verkeerslawaai schatten de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en deskundigen van de GGD dat zo’n 80.000 mensen ernstig in hun slaap worden gestoord. Rond de duizend Nederlanders ontwikkelen hart- en vaatziekten en ongeveer tachtig mensen per jaar overlijden voortijdig als gevolg van verkeerslawaai.

Omgevingswet

Een deskundige zegt tegenover de De Monitor dat gemeenten onder de nieuwe Omgevingswet meer beleidsruimte krijgen dan verstandig zou zijn. Volgens het kabinet zijn er weliswaar afwijkingen toegestaan, maar moet de bescherming uiteindelijk ten minste gelijkwaardig zijn aan de huidige situatie.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden