Meer beleidsruimte, hoogstens evenveel herrie

0

Gemeenten krijgen meer beleidsruimte op het gebied van geluidsoverlast. Dit moet ‘een ten minste gelijkwaardig beschermingsniveau’ opleveren als de Wet geluidhinder.

Dat blijkt uit het Aanvullingsbesluit geluid, waarvan het kabinet de conceptversie maandag heeft gepubliceerd. De nieuwe geluidregels die deel uitmaken van het stelsel van de Omgevingswet ‘bieden mogelijkheden’ voor een betere bescherming van omwonenden. Maar dus geen plicht: ‘Voor een gemeente met een wat lager ambitieniveau inzake geluid voorzien de instructieregels in een ondergrens.’

Schade aan de gezondheid

Het besluit neemt onder andere de geluidsregels voor gemeentewegen en lokale spoorwegen op de schop. ‘Dit is nodig omdat onder de regels van de Wet geluidhinder groei van geluid door toename van verkeer onvoldoende beheerst werd. In veel gevallen kon het geluid op gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zonder enige regulering toenemen tot waarden die schade aan de gezondheid veroorzaken.’ Dat moet het besluit voorkomen.

Hoogste norm gemeentewegen

Desondanks mogen gemeentewegen van het kabinet relatief veel geluidsoverlast veroorzaken: méér dan rijks- en provinciale wegen. Zowel de nieuwe ‘standaardwaarde’ als de ‘grenswaarde’ ligt daarboven. De standaardwaarde is 53 decibel, de grenswaarde 70 decibel. Het hoofdwegennet mag tot een grenswaarde van 60 decibel. Het kabinet vindt de afwijkende normen verantwoord vanwege onder andere ‘een zeker verschil in effecten op de mens’ per geluidsbron.

Het lokale gezag kan besluiten de hogere norm toe te staan als er ‘onvoldoende geluidbeperkende maatregelen beschikbaar zijn om aan de standaardwaarde te voldoen’. Overschrijden van de grenswaarde, die even hoog is als het maximum rond spoorwegen, is alleen toegestaan in het geval van ‘zwaarwegende economische of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen’.

Toetsmoment

Tot nu bood de wet ‘te beperkte mogelijkheden om in te grijpen’ als de overlast toenam doordat een weg drukker werd. In het nieuwe stelsel moet er een nieuw toetsmoment komen ‘ten minste tien jaar na het doorvoeren van de wijziging’. Overschrijdingen van de gestelde normen moeten dan worden aangepakt. Zo denkt het kabinet ‘woningen en andere geluidgevoelige gebouwen beter te beschermen tegen geluidhinder’.

Whitepaper | De route naar de Omgevingswet in het VTH-domein

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De minister van BZK schreef eerder: ‘het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn’. De voorbereiding is dan ook gericht op het kunnen uitvoeren van de minimaal vereiste taken. Dit geldt ook voor het domein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Voor het DSO zijn er stappen te nemen op gebied van processen, functies, samenwerkingen en (ICT-)systemen. Deze whitepaper inclusief checklist biedt je de handvatten voor een goede voorbereiding.

 

Lees de gratis whitepaper en ga aan de slag

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden