Echt geen meldplicht in Wabo

2

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC en W) benadrukt dat hij geen meldpunt zal inrichten voor vergunningsvrije verbouwingen.

Een eerdere motie over de zaak werd verworpen. In de Vaste

Kamercommissie van OC en W werd nogmaals gevraagd om een meldplicht bij

vergunningsvrije activiteiten, maar Zijlstra ziet dit niet gebeuren. De

wettelijke grondslag zou ontbreken.

Wabo

“Zowel voor het regelen bij algemene maatregel van bestuur

van een facultatieve meldplicht als een algemene meldplicht ten aanzien van de

vergunningvrije activiteiten is een voldoende grondslag in de wet vereist”, zei

de staatssecretaris. “De Wabo voorziet hier niet in.” De regering gaat de Wabo

niet van deze grondslag voorzien.

“Daarbij wil ik erop wijzen dat invoering van een meldplicht

los staat van het gekoppelde servicemoment”, vult Zijlstra aan. “Het is een

evidente taak van de gemeente om in het kader van de Wabo service te verlenen

aan burgers over activiteiten in de wet, zoals de beantwoording van

de vraag of een activiteit vergunningplichtig is. Ook zonder meldplicht hoort

dit service-moment er te zijn.”

Waarde

Zijlstra ziet geen toegevoegde waarde. Eigenaren van

monumenten en panden die vallen onder het beschermde stads- of dorpsgezicht zijn

verplicht te vragen of een vergunning nodig is als zij twijfelen deze nodig te hebben.

Wie dit niet doet, handelt in strijd met de Wet op de economische delicten.

De vergunningsvrije activiteiten zijn zorgvuldig gekozen, herhaalt de

staatssecretaris. Het gaat om inpandige wijzigingen en onderdelen zonder

monumentale waarde.

Alles over de Wabo en ruimtelijke ordening is te vinden in de Kennisbank Omgevingsrecht >>

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

2 reacties

  1. De regering vindt echter wel dat de gemeenten de vergunningsvrije bouw moet registreren in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

  2. pascale - bouwburo R.O.B. op

    Een meldpunt is wel noodzakelijk. Vaak blijkt in de praktijk dat er wel een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Een burger weet soms niet wat wel en niet vergunningsplichtig is.
    Een meldpunt voorkomt veel problemen tijdens of na de verbouwing. Anders onnodige handhaving.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden