Geld en expertise voor initiatieven Omgevingswet

0

Voor gemeenten die aan de slag willen met een initiatief dat werkt aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en kennis beschikbaar.

Dit is beschikbaar via het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Doel is het leren hanteren van de Omgevinswet en het leren werken aan de doelen van de wet.

Verbeteren
Gemeenten en andere overheden kunnen via het programma hulp inschakelen in de vorm van kennis en financiering. Bijvoorbeeld voor het versnellen van de vergunningverlening of het verbeteren van de omgevingsinformatie.

Cofinanciering
Tot eind 2016 is het voor zo’n honderd projecten mogelijk om een bedrag van maximaal 10 duizend euro aan te vragen via het programma. Het programma stelt diverse eisen voor toekenning, zoals cofinanciering van vijftig procent, en het moet gaan om een coalitie van overheden en instanties die praktijkervaring willen opdoen met de Omgevingswet. Het is belangrijk dat het initiatief leerpunten oplevert waar ook anderen iets aan hebben. Overigens is het ook mogelijk om alleen expertise in te roepen.

Het programma is mogelijk door samenwerking van provincies, Unie van Waterschappen, Rijksoverheid en VNG.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.