‘Gezondheid bevorderen via omgevingsbeleid’

0

De Omgevingswet leent zich er prima voor om de gezondheid van inwoners te bevorderen via de openbare ruimte. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken juicht toe dat gemeenten hiermee aan de slag gaan, zoals de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviseert.

‘Het Rijk is het eens met de Rli dat het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden benut, en ziet kansen om via de inrichting van de leefomgeving gezondheidswinst te realiseren,’ schrijft de minister in haar reactie op het advies. ‘Denk hierbij aan het stimuleren van beweging door een goede fietsinfrastructuur (bijvoorbeeld snelfietsroutes) of meer groen in de stad (bijvoorbeeld meer groen om in te bewegen, ontmoeten, ontspannen maar ook beplanting in straten om hittestress tegen te gaan).’

Gemeenten al bezig

Gezondheid is onder de Omgevingswet ‘een expliciet belang’ dat dient mee te wegen in omgevingsvisies en -plannen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding, beoogd in 2021, zijn gemeenten en andere overheden hier ook al mee bezig, aldus de minister. Als ‘goed voorbeeld’ noemt zij de gemeentelijke omgevingsvisie van Groningen The Next City en de gebiedsontwikkeling van de Amsterdamse Sluisbuurt: nieuwbouw waarbij wordt geprobeerd mensen uit te nodigen tot gezond gedrag zoals bewegen.

Overheden kunnen meer gezondheidswinst boeken door ‘niet alleen in te zetten op bescherming, maar ook op bevordering’ van gezondheid, stelde de Rli vorig jaar. ‘Zo kan een leefomgeving ontstaan die beweging, ontmoeting en ontspanning mogelijk en aantrekkelijk maakt. Overheden moeten beter samenwerken, opgaven combineren en de instrumenten uit de Omgevingswet optimaal benutten.’ Ollongren verduidelijkt dat gemeenten ‘maatwerk’ kunnen leveren met eigen lokaal beleid. Bovendien biedt de nieuwe wet keuze uit strenge of minder strenge normen.

Whitepaper | De route naar de Omgevingswet in het VTH-domein

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De minister van BZK schreef eerder: ‘het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn’. De voorbereiding is dan ook gericht op het kunnen uitvoeren van de minimaal vereiste taken. Dit geldt ook voor het domein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Voor het DSO zijn er stappen te nemen op gebied van processen, functies, samenwerkingen en (ICT-)systemen. Deze whitepaper inclusief checklist biedt je de handvatten voor een goede voorbereiding.

 

Lees de gratis whitepaper en ga aan de slag

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden