‘Betere samenwerking nodig tegen woonoverlast’

0

Woningcorporaties dringen aan op betere samenwerking tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie bij woonoverlast. Ze zien alle vormen van overlast stijgen en slaan alarm. ‘De samenwerking moet en kan beter.’

Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van bewoners met bijvoorbeeld psychische problemen, dementie of een verslaving. Verwaarlozing, vervuiling en geluidsoverlast komen het meest voor. Dat blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 (pdf) van Aedes. De overlast neemt toe en personen met verward gedrag veroorzaken deze steeds vaker.

Melding overlast

De corporaties maken zich grote zorgen over gebrekkige samenwerking tegen woonoverlast. Medewerkers zien vaak als eerste verward gedrag bij bewoners, bijvoorbeeld bij een melding van overlast of reparatiewerkzaamheden. Corporaties geven dat door aan de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt volgens hen de regie en opvolging.

‘Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten steken vallen’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. ‘Organisaties moeten beter samenwerken en, als de situatie daarom vraagt, informatie kunnen delen. Dat maakt de kans groter dat mensen de juiste zorg en begeleiding krijgen.’

Gegevens uitwisselen

Om overlast te voorkomen en efficiënter te kunnen samenwerken met partners, vindt 90 procent van de corporaties het essentieel om gegevens van kwetsbare huurders te mogen delen. Sinds de invoering van de aangescherpte privacyregels in de AVG zijn politie, gemeenten en GGZ volgens Aedes terughoudender met het uitwisselen van gegevens. De vereniging voor woningcorporaties wil daarom een convenant ontwikkelen om concrete afspraken te maken over het delen van gegevens, maar het kost moeite om partners mee te krijgen.

Passende begeleiding

Uit het onderzoek blijkt ook dat de agressie richting corporatiemedewerkers stijgt. Bijna 50 procent van de corporaties heeft hiermee te maken. Norder: ‘De politiek, het kabinet moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groepen tot problemen leidt. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen en moeten meer regie nemen om onze kwetsbare huurders passende zorg en begeleiding te geven. Dat schiet nu tekort.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden