Lokaal maatwerk naar de achtergrond in huurakkoord

0

De koepelorganisaties van huurders en verhuurders hebben na veel getouwtrek op bestuursniveau een akkoord bereikt. ‘Lokaal maatwerk’, waarover eerder werd gesproken, blijft daarin beperkt.

Aedes (corporaties) en de Woonbond (huurders) kiezen vooral voor matiging van de huurstijgingen. Het gaat om een landelijk kader voor het huurbeleid in de sociale sector ‘waarbinnen enige ruimte is om lokaal te variëren’, aldus Aedes. Concreet wordt gesproken over ruimte voor 1 procent extra lokale huurstijging als de omstandigheden daar om vragen.

Inflatie als plafond

Het landelijke kader schrijft voor dat de huren niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Afwijken daarvan gaat niet zomaar. ‘Dat kan alleen als lokale partijen (huurders, corporaties en gemeenten) daar in overleg voor kiezen op basis van de situatie van de woningmarkt in de regio. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de regio nieuwe huizen te bouwen, maar de corporatie onvoldoende investeringscapaciteit heeft.’

Aedes benadrukte eerder het belang van lokaal maatwerk: ‘Dan kan recht worden gedaan aan de grote verschillen in Nederland voor wat betreft wonen, ook in een sociale huurwoning.’ De belangenbehartiger pleitte daarbij zelfs voor een beweging van nationale en generieke regels naar lokale en specifieke afspraken. Een woordvoerder van Aedes zegt dat de koepel niettemin tevreden is met het nu bereikte resultaat.

Verduurzaming moet lonen

Het akkoord slaat ook piketpalen voor de kosten van de energietransitie, waarin gemeenten een belangrijke taak hebben. Bewoners van sociale huurwoningen mogen financieel niet lijden onder bijvoorbeeld de aardgasvrije ambities, sterker, de kassa moet rinkelen. Het kader stelt als randvoorwaarde ‘dat bij verduurzamende renovaties de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie’.

Corporaties krijgen overigens wel speelruimte als het gaat om de huurprijzen binnen hun woningvoorraad, zolang de gemiddelde huurstijging maar onder de inflatie blijft. Dit betekent dat de huur in individuele gevallen meer of juist minder kan stijgen.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden