Brandbrieven: meer woningen en geld nodig voor daklozen

0

De vier grote steden (G4) hebben een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Daarin doen de ze een dringende oproep om meer te doen om het stijgend aantal daklozen te stoppen. Volgens de VNG, die ook een brandbrief stuurde, is het stijgende aantal dak- en thuislozen een probleem voor alle gemeenten. 

Het CBS berekende onlangs dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld, tot bijna 40.000. Onder jongeren is dat zelfs een verdriedubbeling. In de brandbrief schrijven de G4-steden dat de grens is bereikt van wat ze als gemeente kunnen oplossen. ‘Onze verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren zal blijven stijgen.’.

Betere verdeling

De G4 doen in de brief verschillende voorstellen voor maatregelen. Zo pleiten ze voor meer betaalbare woningen om daklozen een nieuwe start te geven. Net als een landelijke afspraak over een bepaald quotum om per gemeente daklozen te huisvesten. Hierdoor zou de last beter worden verdeeld over alle gemeenten. Daarnaast willen de vier dat gemeenten mede verantwoordelijk worden voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die hun woonplek (dreigen te) verliezen. Nu komen veel daklozen in de grote steden terecht, waardoor die voor een oplossing moeten zorgen.

Meer financiën

Ook vragen de steden om structureel extra geld vanuit het Rijk voor de opvang van kwetsbare daklozen. ‘Opvangvoorzieningen zitten overvol doordat onvoldoende uitstroommogelijkheden voorhanden zijn. Het systeem zit op slot en gemeenten hebben onvoldoende financiële middelen voor de ondersteuning. Te lang verblijf in de opvang werkt averechts op het herstel van kwetsbare burgers. Structurele verruiming van de begeleidingscapaciteit in elke gemeente is noodzakelijk.’ 

Als laatste pleiten de vier gemeenten om wet- en regelgeving die oplossingen tegenwerken, kritisch onder de loep te nemen. Als voorbeeld wordt het verhogen van de minimale leeftijd voor het toepassen van de kostendelersnorm genoemd.

Bijval VNG

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurde een brandbrief en waarschuwt daarin voor een verdere toename van het aantal dak- en thuislozen ‘als er nu geen krachtige en gerichte aanpak komt met een forse financiële impuls vanuit het Rijk. Vooral ook voor langdurige begeleiding in de Wmo’. De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en Aedes onderschrijven dit.

Verder roept de VNG het kabinet op om een ‘forse versnelling in te zetten’ van goedwerkende samenwerkingen van gemeenten, corporaties en de instellingen om de problemen terug te dringen. En ook het Leger des Heils deed recent nog een oproep aan de Tweede Kamer en pleitte voor goedkope woonruimte en een integrale aanpak van wonen, werken en begeleiding terug naar het ‘gewone’ leven.

Dit najaar

‘Het kabinet komt dit najaar samen met andere (lokale) partijen met een aanvullend plan om het aantal dak- en thuislozen de komende jaren fors terug te dringen,’ schrijven staatssecretaris Blokhuis en ook minister Ollongren vandaag in antwoord op Kamervragen over het groeiend aantal daklozen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden