Divosa: Wwb wordt drama

5

De maatregelen schieten hun doel voorbij, leiden tot onnodige extra regels en dwang en beperken de mogelijkheid tot maatwerk.

VNG en Divosa hebben scherpe kritiek op de aanpassingen in de Wet werk en bijstand (Wwb) die per 1 juli 2014 moeten worden ingevoerd. Ze belemmeren de wetsaanpassingen sociale diensten te doen waarvoor ze zijn opgericht; mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt.

De uitstroom naar werk vereist maatwerk per burger. Bij de totstandkoming van de Wwb in 2004 is daarom gekozen voor vereenvoudiging van de regelgeving. Gemeenten kregen meer beleidsruimte en daarmee ook meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken. Met de Maatregelen Wwb zet het kabinet die bevoegdheden weer om in geüniformeerde verplichtingen, stelt Divosa.

Tegenprestatie
Het wetsvoorstel dwingt gemeenten bovendien capaciteit die bedoeld is om mensen aan het werk te helpen, te besteden aan extra bureaucratie. De regels zijn veelal extra eisen waar werkzoekenden aan moeten voldoen, zoals bereidheid om te verhuizen, gedrag- en kledingvoorschriften en de verplichting tot een tegenprestatie. Een aantal verplichtingen is bovendien nauwelijks te handhaven.

Daar komt bij dat de Maatregelen Wwb voorbij gaan aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uitkeringsgerechtigden vinden meestal tijdelijke en parttime baantjes terwijl het wetsvoorstel ervan uit gaat dat iemand óf een bijstandsuitkering heeft óf een baan. Dat is niet meer de realiteit.

Niet proportioneel
Gemeenten beschikken over voldoende prikkels en instrumenten om niet-willers aan te pakken. Extra maatregelen zijn volgens gemeenten niet nodig. Desalniettemin kiest het kabinet voor harde maatregelen die kunnen leiden tot schrijnende gevallen. Uitzonderingen worden niet toegestaan: ook mensen die van goede wil zijn, maar kampen met complexe problemen, krijgen een forse maatregel opgelegd: geen uitkering voor drie maanden.

Gemeenten willen niet dat burgers de dupe worden van regels die te rigide zijn en verwachten dat maatschappelijke problemen eerder zullen toe- dan afnemen. De Maatregelen WWB kunnen leiden tot:

Verhoging van schulden bij werkzoekenden;Groter beroep van werkzoekenden op andere gemeentelijke vangnetten zoals de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, ondersteuning van de voedselbanken en de maatschappelijke opvang.

Invoerdatum naar 2015
Gemeenten voorzien bovendien grote problemen als het kabinet vasthoudt aan invoering van de maatregelen op 1 juli 2014. De voorbereiding van het wetsvoorstel heeft veel meer tijd gekost dan eerder beloofd. Gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om nieuwe uitkeringsaanvragen in behandeling te nemen en mensen op een lastige arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Dan betekenen twee invoerdata een onnodig zware belasting: tweemaal de werkprocessen en communicatie met de burger aanpassen. En tweemaal het personeel en de andere uitvoerders trainen en scholen op de nieuwe situatie.

VNG en Divosa vragen het kabinet en de Tweede Kamer daarom om de Maatregelen Wwb en de Participatiewet gelijktijdig in te voeren op 1 januari 2015.

Over Auteur

5 reacties

 1. Laat de overheid eerst maar eens snel komen met die bijna 40 jaar geleden werkgelegenheid!!! Daarvoor moesten we bezuinigen (én om de staatsschuld te verMINderen). Helaas hebben alle kabinetten dat beloofde niet in de praktijk gebracht…waardoor er toename van werkloosheid en toename van staatsschuld is gekomen. Om nu de werklozen als paria én probleem te behandelen en die overheidsdwangbuis nog strakker te trekken…is daarom een zeer minne streek! Zeer a-sociaal waardoor nog meer mensen proefkonijn en speelbal van de overheid worden!

 2. Het is ook een schande, onfatsoenlijk en oneerlijk dat mensen die al jaren gewerkt hebben en ineens zonder werk kwamen/komen dezelfde behandeling en uitkering krijgen als mensen die nog nooit (1 jaar of meer) gewerkt hebben. Daarin zou al verschil in behandeling en beloning in moeten zitten…bijvoorbeeld voor elk gewerkt jaar 10 procent meer uitkering! Dat zet mensen die nog nooit gewerkt hebben wellicht aan om tóch maar te gaan werken…om later als men zonder werk komt ook meer uitkering te ontvangen. Maar in NL gaat men slecht met de ex-werkende mensen om als die zonder baan zijn !!!

 3. Je ziet hoe de beschaving bij de overheid is aan de manier waarop ze met de werkloze en hulpbehoevende bevolking omgaat. In Tjechië hebben ze korte metten gemaakt met soortgelijke behandeling van hun bevolking: http://delangemars.nl/?p=3314
  Tsjechische Hoge Raad keurt uitkering met gedwongen tegenprestatie af !!!

 4. PP Schuttevaar op

  Wie de werkelijke problemen niet aanpakt, zoals die in de bankensector, de arbeidsmarkt, de vastgoedsector, het belastingstelsel en de gezondheidszorg, die zoekt een uitlaatklep voor zijn dadendrang. Helaas zijn daar maar al te vaak de zwakkeren de dupe van. Onmacht en wreedheid gaan vaak hand in hand.

 5. Kijk eens wie de werkelijke oorzaak is van de financiële problemen in de EU:
  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/money-power-wall-street/
  In 4 delen kunt u het volgen.
  En anders op YouTube:
  http://www.youtube.com/watch?v=Qh0at58UVRY&list=PLjGv4Wua3x-wC77wi0q5fQZ7SO2NpPnEM
  http://www.youtube.com/watch?v=JkkDHE2b4b0&list=PLjGv4Wua3x-wC77wi0q5fQZ7SO2NpPnEM
  http://www.youtube.com/watch?v=qCw1QYF8MOE&list=PLjGv4Wua3x-wC77wi0q5fQZ7SO2NpPnEM

  Vandaar dat deze voorgestelde maatregelen niet het beoogde doel zullen halen, maar eigenlijk zal zorgen voor meer problemen dan ooit!
  Geheel in de lijn met de probleemgevende overheids’oplossingen’.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden