Budget voor nieuwe taken langzaamaan duidelijk

0

Langzamerhand wordt duidelijk hoeveel geld gemeenten van het Rijk krijgen voor de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wmo. Wel blijft er nog onduidelijkheid over een tijdige overheveling van 90 miljoen euro naar het Gemeentefonds.

De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie de berekeningen van de ministeries nagerekend. Een jaar eerder deed de Rekenkamer dat ook al. Het budget voor de Jeugdwet bedraagt 3,9 miljard euro, het budget voor de Wmo 2015 3,5 miljard euro.

Gemeentefonds
Het aantal onzekerheden over het budget voor de Jeugdwet en de Wmo is afgenomen, constateert de Rekenkamer. Wel blijft er nog onzekerheid over een tijdige overheveling van 90 miljoen euro van het Provinciehuis naar het Gemeentefonds. In de oorspronkelijk plannen zou de jeugdzorg pas in 2016 naar gemeenten gaan. In de bestuurlijke afspraken is daar vanuit gegaan. De VNG wil dat het geld eerder komt, omdat ook de taken eerder naar gemeenten gaan.

Ook is er nog onzekerheid over de verdeling van 173 miljoen euro uit de AWBZ over de domeinen WLZ, Wmo en Jeugdwet. Een belangrijk deel hiervan, 115 miljoen euro, betreft de regeling Zorginfrastructuur. Hierover moet de Nederlandse Zorgautoriteit nog advies uitbrengen.

Tempo extramuralisering
Verder is het tempo van de extramuralisering een onzekere factor. Naarmate sneller doorzet, zullen er meer ouderen thuis ondersteuning nodig hebben. De kosten voor gemeenten zullen daardoor sneller hoger uitvallen. Tegelijkertijd zal het landelijke budget voor intramurale zorg daardoor lager kunnen uitvallen. Voor deze onzekerheid is er nu 219 miljoen euro gereserveerd.

De berekening is hier te vinden >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden