Eerste daling jeugdzorg sinds invoering Jeugdwet

0

In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337.000 jongeren jeugdzorg, 11.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt gedaald.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar ontving 9,5 procent jeugdzorg in de eerste helft van 2018. Het grootste deel daarvan kwam uit de vier grote steden. Het percentage jeugdzorgjongeren is het hoogst in gemeenten in het zuiden en midden van Limburg en in het oosten van Groningen en Drenthe. In 292 gemeenten daalde het aantal jongeren met jeugdzorg, in 23 gemeenten bleef het gelijk en in 65 gemeenten nam het aantal toe.

Het CBS verzamelt elk half jaar cijfers over jeugdzorg. Vanaf de eerste helft van 2015 nam het aantal jongeren met jeugdzorg toe van 303.000 naar 360.000 in het tweede halfjaar van 2017. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal jongeren met jeugdzorg. Op basis van dit onderzoek is niet duidelijk of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg, beleidskeuzes van gemeenten, of andere factoren. Ook het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is na een toename in de afgelopen jaren in de eerste helft van dit jaar gedaald, bleek vorige week uit cijfers van Jeugdzorg Nederland.

Vertekend beeld

Volgens FNV Zorg & Welzijn is het aantal kinderen dat jeugdzorg ontving per saldo in 2018 nog steeds 37.000 hoger dan in 2015 en geven de cijfers een vertekend beeld. ‘Veel kinderen wachten nog steeds op zorg. De wachtlijstproblematiek en jeugdzorggeldtekorten bij gemeenten zijn aan de orde van de dag. Ook de torenhoge werkdruk, verloop en verzuim nemen niet af, maar toe,’ zegt bestuurder Maaike van der Aar in een reactie op de juegdzorgcijfers.

Jeugdhulp

Jeugdzorg is in de cijfers van het CBS onderverdeeld in jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het aantal jongeren met jeugdhulp nam toe van 287 duizend in de eerste helft van 2015 tot 336 duizend in het eerste halfjaar van 2017 en 348 duizend in de tweede helft van 2017. In de eerste zes maanden van 2018 daalde dit aantal naar 324 duizend jongeren.

Jeugdreclassering

Het aantal jongeren dat wordt begeleid door de jeugdreclassering daalt al langere tijd. In het eerste halfjaar van 2018 daalde het aantal reclasseringsjongeren naar 7900. Deze daling past bij de dalende trend van de geregistreerde jeugdcriminaliteit.

Jeugdbescherming

Het aantal jongeren in de jeugdbescherming is in het eerste halfjaar van 2018 met 175 toegenomen tot ruim 35.000. Binnen jeugdbescherming is een tegengestelde trend zichtbaar. Het aantal jongeren uit een gezin met een ondertoezichtstelling steeg licht na een eerdere daling, terwijl het aantal jongeren met een voogdijmaatregel daalde na een stijging in voorgaande jaren.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden