CBS: aantal jongeren in jeugdzorg stabiel

0

Het aantal kinderen dat jeugdzorg krijgt, is sinds 2011 vrij stabiel: per jaar krijgt ongeveer 11 procent van de jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. De invoering van de Jeugdwet lijkt hier geen invloed op te hebben gehad, zo blijkt uit cijfers en een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

In veel gemeenten zijn sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 wijk- of buurtteams ingericht waar jongeren en hun ouders terechtkunnen met een probleem. De teams geven advies en informatie en verstrekken zelf jeugdhulp of verwijzen door naar hulpverleners. Die overgang lijkt geen invloed te hebben gehad op het percentage jeugdzorgontvangers, aldus het CBS. Zowel voor als na invoering van de Jeugdwet kreeg namelijk ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar jeugdzorg.

Meer hulp door wijk- en buurtteams

In 2016, een jaar na de invoering van de wet, kregen 388.000 jongeren jeugdhulp, 7 procent meer dan in 2015. Het aantal jongeren dat hulp kreeg van een wijk- of buurtteam nam sterk toe, van ruim 37.000 in 2015 naar bijna 62.000 in 2016. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (bijvoorbeeld in een instelling) steeg van 24.000 naar ruim 27.000. Het aantal jongeren met overige vormen van jeugdhulp zonder verblijf bleef nagenoeg gelijk, rond de 350.000 per jaar. Volgens het CBS lijkt er vooralsnog geen sprake van dat duurdere, gespecialiseerde zorg met verblijf afneemt als gevolg van een toename van goedkopere zorg dicht bij huis, uitgevoerd door het wijk- of buurtteam.

Afname in 2014?

In 2014, een jaar voor de invoering van de Jeugdwet, was het aantal jeugdzorgontvangers lager. Dit lijkt echter administratieve oorzaken te hebben, zo blijkt uit de analyse van cijfers. Het aantal jongeren met jeugdbescherming of -reclassering is in de periode van 2011 tot 2016 jaarlijks afgenomen.

Gemeenten op de kaart

Op de site van het CBS staat een overzicht per gemeente hoe groot of klein het aantal jongeren is dat een bepaalde vorm van jeugdzorg (hulp, bescherming of reclassering) ontvangt. Een kanttekening is volgens de rekenmeesters op zijn plaats: het aandeel jongeren met jeugdzorg per gemeente is afhankelijk van verschillende, regionale factoren (van demografische en sociaaleconomische aard, of factoren die voortkomen uit het lokaal uitgevoerde beleid ten aanzien van jeugdzorg). Kennis van de lokale context is nodig om de cijfers goed te kunnen duiden en vergelijken.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden