‘Het belang van het kind is het startpunt bij elke interventie’

0

Integraal werken in de jeugdzorg betekent werken met een dubbele doelstelling: gezinsgericht én wijkgericht. Zo vat Monique Schweitz, teammanager jeugd Zaandam-Zuid bij de GGD Zaanstreek – Waterland, de activiteiten van haar team samen. Ze is verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin en het jeugdteam in drie Zaanse wijken (Poelenburg, Peldersveld en Hoornseveld).

Schweitz vertelt hoe het integraal werken in de praktijk gaat: ‘We zijn daar als pilot al mee begonnen vóór de decentralisatie en we doen dit nu zo’n vijfenhalf jaar. De situatie was toen we begonnen niet erg gunstig: er waren veel verschillende instanties actief die wel eens langs elkaar heen werkten. De ouders waren bang voor de hulpverlening, ze voelden zich dom en kwamen pas laat of te laat bij de hulpverlening. Als gevolg van dat alles sloeg de hulpverlening niet aan. Het was duidelijk dat er een andere aanpak nodig was die meer aansloot op de wijk en de bewoners; het gaat bijvoorbeeld in Poelenburg voor zo’n 60 procent om migrantengezinnen,’ aldus de teammanager.

Belang van het kind

‘Die andere aanpak,’ vervolgt ze, ‘betekent dat er nu vraaggericht wordt gewerkt. Het belang van het kind is het startpunt bij elke interventie. Vanuit het belang van het kind en het gezin bekijken we welke route we bewandelen. Door die aanpak komen we soms op wegen die we van tevoren niet hadden bedacht. Het is een kwestie van vernieuwend durven te denken buiten de kaders, op basis van je expertise; daarbij kijken we mee met elkaar.

‘We zijn vanaf dag één hiervoor gegaan, net als voor het wijkgerichte werken. Dat was niet makkelijk: je moet alles en iedereen in beeld krijgen, iedereen binnen de organisatie moet zich veilig voelen, ook als er verschillen van mening en opvatting zijn. Intercultureel management en kennis zijn heel belangrijk om dat te realiseren. We krijgen elk jaar een nieuwe training daarin, we blijven ons scholen.’

Divers samengesteld

‘Het team bestaat uit negentien mensen en is divers samengesteld, niet alleen qua hulpverleningsachtergrond en expertise, maar ook in de verhouding man – vrouw en het bestaat voor een deel uit mensen die zelf een migratieachtergrond hebben: Turks, Marokkaans, Surinaams en Afrikaans. Daarmee sluiten we aan op de achtergrond van de mensen in de wijk, het geeft ons een brede blik en leidt tot vertrouwen in de wijk.

‘Het wijkgerichte werken betekent dat we naast gezinsgerichte hulpverlening ook zorgen voor groepsbegeleiding van ouders, met de bedoeling dat ze daarna zelf als vrijwilligers andere ouders bij problemen kunnen helpen. We zijn steeds bezig om de positie van de ouders te versterken, om ze een rol in de wijk te geven en daarmee de hele wijk en de leefbaarheid te versterken. Al onze activiteiten bij elkaar leiden tot een positieve sfeer. Je bent niet meer “die enge instantie”, maar je wordt op straat aangesproken om informeel mee te denken met mensen die met een vraag zitten.’

  • “Heldere taal en toegankelijke informatie zijn belangrijke verbeterpunten om ervoor te zorgen dat iedereen de weg naar goede zorg vindt”  >> Lees meer

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden