Foute facturen jeugdzorg op andere gemeenten verhalen

2

Gemeente Almere heeft vorig jaar ruim 9 ton onterecht betaald voor jeugdopvang.

Dit kwam in februari aan het licht en inmiddels is duidelijk om welk bedrag het gaat, meldt Omroep Flevoland. Het euvel is ontstaan sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015. Voor zorginstellingen was het sindsdien niet altijd duidelijk waar de rekening voor welk kind naartoe moest.

Basisadministratie
In principe geldt de afspraak dat de rekening gaat naar de gemeente waar de ouders of andere gezagsdragers van het kind wonen, ook als het kind zelf in een andere gemeente woont. Voor zorginstellingen is dit echter lastig na te gaan omdat ze geen inzage hebben in de gemeentelijke basisadministratie. De rekening ging daarom meestal naar de gemeente waar het kind stond ingeschreven.

Als een kind onder een voogd valt, en niet onder een ouder, is de situatie weer anders. De rekening gaat niet naar de gemeente waar de voogd woont – sommige voogden hebben wel tientallen kinderen onder hun verantwoordelijkheid – maar naar de gemeente waar de zorg wordt verleend. Ook dit is afgelopen periode soms misgegaan.

Daarnaast sloot Almere als regiegemeente zorgcontracten af voor alle Flevolandse gemeenten. Hierdoor zijn soms ook rekeningen bestemd voor andere gemeenten bij Almere terechtgekomen.

Checken
Almere gaat het onterecht betaalde bedrag van 9 ton (op een totaalbedrag van 23 miljoen euro voor jeugdopvang) nu verhalen op de juiste gemeenten. De gemeente verwacht vanaf heden geen onjuiste rekeningen meer te krijgen. Zorginstellingen kunnen inmiddels via een mailadres de gegevens van een cliënt bij de gemeenten checken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

2 reacties

  1. Met een iJW301 hebben we toch al gezegd dat wij, als gemeente, opdrachtgever zijn en dus de factuur wensen te ontvangen? Of hebben ze nog geen 315 verstuurd?

  2. K.J. Jansen op

    Per 1 januari 2015 is het Familiegroepsplan vastgelegd in de Jeugdwet. Het familiegroepsplan is kostenbesparend. Hoe wordt de burger geinformeerd over dit plan en zijn bijvoorbeeld loketmedewerkers getraind om het familiegroepsplan aan te bieden aan de burger? Indien het netwerk eerst wordt ingezet kan men veel kosten besparen.