Gemeenten weten vaak niet wat doel van CJG’s is

0

Het moet een laagdrempelig inlooppunt zijn voor de inwoners; toch is verder niet helder wat de doelen zijn van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Wat moet ze doen, wat zijn de resultaten? Gemeenten hebben

onvoldoende kijk op de zaak, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer en

32 gemeentelijke rekenkamers van 42 gemeenten.

Het probleem: gemeenten hebben niet duidelijk genoeg

omschreven wat het doel is van dergelijke centra. Daarom verschillen ze ook

sterk van elkaar. Het is dan ook moeilijk hun resultaten met elkaar te

vergelijken, concludeert het rapport.

Coördinatie

Gemeenten waren verplicht het inlooppunt te openen. Het Rijk

stelde 1,2 miljard euro beschikbaar voor de centra, ook bedoeld voor de coördinatie

van de zorgverlening tussen verschillende hulpverleners en organisaties. Door

de transitie van de Jeugdzorg naar gemeenten wordt hun rol nog

belangrijker. 

De rekenkamers vinden dat de doelen, kosten en de resultaten

beter in kaart moeten de komende jaren. Een begrippenkader en duidelijker

aansturen door gemeenten moet daarbij helpen. Ook ontbreekt het nog aan

voldoende kennis van de centra onder de bevolking. Hier ligt volgens het

rapport ook een belangrijke rol voor het ministerie van Volksgezondheid en de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Aandachtspunten

Werk aan de winkel, is de conclusie. “Om het CJG (of een organisatie zoals het CJG) op

termijn zijn beoogde ‘poortwachtersfunctie’ te kunnen laten vervullen in het

nieuwe stelsel van jeugdzorg, is gegeven de bevindingen in het onderzoek

aandacht vereist voor de volgende ontwikkelpunten:

• Versterken van de

sturingskracht van de gemeente;

• Versterken van de

signaleringsfunctie;

• Verbreden van de

zorgcoördinatie;

• Ontwikkelen van de CJG-identiteit

(externe bekendheid en interne betrokkenheid);

• Aandacht voor potentiële

tegenstelling binnen het CJG tussen preventie en hulp bij zware problematiek.”


Congres transitie Jeugdzorg:

Over de race naar gemeentelijke Jeugdzorg >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden