Zorgen om verdubbeling zware jeugdzorg

0

Van 2005 tot 2010 is het aantal jongeren dat een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg nodig heeft verdubbeld. De vraag is of gemeenten dit straks aan kunnen.

Dat blijkt uit het onderzoek 'Kinderen in Tel 2012'.

Het grotere beroep op de zwaardere en dus duurdere jeugdzorg betreft niet alleen een grotestadsproblematiek. In de top 10 van provincies met het hoogste aantal jongeren dat een indicatie voor zware zorg kreeg, staan Noord-Brabant en Flevoland op een eerste en tweede plaats. Gemeente Goirle scoort van alle 415 gemeenten het hoogst (4,82%).

De overheid is van plan om de jeugdzorg van de provincies onder te brengen bij de gemeenten. Uit de nieuwe cijfers van Kinderen in Tel blijkt dat sommige gemeenten straks worden geconfronteerd met een aanzienlijk aantal jongeren dat stevige hulp nodig heeft. Het Verwey-Jonker Instituut vraag zich of gemeenten daar wel op voorbereid zijn?

Het onderzoek Kinderen in Tel is een waarschuwing voor verheid, provincies en gemeenten voor overhaaste stappen bij deze verschuiving.

Oorzaak onbekend
Langdurige en zware jeugdzorg wordt nu door de provincie betaald, maar moet straks gefinancierd worden door gemeenten. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de sterke stijging in indicaties. Omdat de aard van de problematiek die achter de cijfers schuilgaat onbekend is, kan een aantal gemeenten moeilijk op korte termijn de benodigde hulp daarvoor organiseren. Gaat het bijvoorbeeld om gedragsproblemen, psychische problemen, criminaliteit of slachtoffers van kindermishandeling?  

Zorgen om kwaliteit
Juist omdat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten komt te liggen waarschuwt Kinderen in Tel ervoor het probleem niet te onderschatten. De groeiende cijfers laten zien dat er geen reden is te veronderstellen dat het beroep op de zware jeugdzorg zal afnemen. Met de stelselwijziging blijft de centrale overheid, op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de jeugdzorg.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen van Kinderen in Tel zijn gericht op de stelselherziening jeugdzorg en vragen van de centrale overheid en van gemeenten een grote inzet:

  • Onderzoek welke mechanismes de stijging in indicaties hebben veroorzaakt en kijk naar de aanpak van gemeenten waar de stijging is uitgebleven of gedaald.  
  • Voorkom onaanvaardbare kwaliteitsverschillen tussen gemeenten. Kinderen en jongeren hebben er recht op dat de kwaliteit van de jeugdzorg ook in de nieuwe jeugdwet gewaarborgd is en blijft. Formuleer landelijk uniforme kwaliteitseisen waaraan de jeugdzorg op gemeentelijk niveau moet voldoen. Dit om te garanderen dat de jeugdzorg voor alle kinderen en hun ouders toegankelijk blijft binnen de kortst mogelijke termijn en dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om geïntegreerd en preventief te werk te gaan.
  • Monitor de jongeren die nu gebruikmaken van de geïndiceerde jeugdzorg. Volg de komende jaren het gebruik van de jeugdzorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om te blijven nagaan of jongeren die behoefte hebben aan (gespecialiseerde) jeugdzorg, die ook daadwerkelijk krijgen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden