Jeugdzorg vraagt om schoolmaatschappelijk werker

0

Door de invoering van de Jeugwet en de Wet Passend Onderwijs krijgen de gemeente en de school een wettelijke zorgplicht voor jongeren. De schoolmaatschappelijk werker (SMW’er) kent hierin een steeds grotere rol.

De SMW’er moet een brugfunctie vervullen tussen de school en de externe hulpverlening, ziet Kenniscentrum MOVISIE.

De organisatie en inhoud van het Maatschappelijk werk en dienstverlening zijn sterk in beweging onder meer door de komende transities. ‘De school wordt steeds meer gezien als een plek waar problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en schoolmaatschappelijk werker moet deze signalen oppikken en snel hulp verlenen. De SMW’er kan leerlingen, studenten en/of ouders in samenwerking met ketenpartners te ondersteunen en te voorkomen dat problemen verergeren.’

Overzicht
MOVISIE heeft in opdracht van de MOgroep het aanbod van schoolmaatschappelijk werk beschreven in het rapport ‘Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker’. Het rapport geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van het huidige en toekomstige schoolmaatschappelijk werk. Door deze te omschrijven, wordt inzichtelijk wat het schoolmaatschappelijk werk te bieden heeft. Dat geeft helderheid aan leerlingen studenten, ouders, schooldirecties- en besturen, onderwijsprofessionals en ketenpartners, aldus MOVISIE.

De modulen in het rapport kunnen gebruikt worden om het SMW te profileren richting financiers, verwijzers, samenwerkingspartners en cliënten. ‘Ze helpen bovendien bij concrete afstemming met collega hulp en dienstverleners en ze geven handvatten voor deskundigheidsbevordering van de onderwijsprofessionals. Door dit alles dragen ze bij aan de standaardisering van het aanbod’, aldus de samenstellers.

Het rapport: Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden