Lokale Jeugdzorg onverantwoord zonder actieplan

1

Als de voorbereidingen voor de transitie van de Jeugdzorg in het huidige tempo worden doorgezet, is het onverantwoord deze taak vanaf begin 2015 al bij de gemeenten neer te leggen. “Onze rapportage toont een zorgelijk beeld.”

De zorg voor circa 200.000 kinderen komt in gevaar, stelt de derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd. “Onze rapportage komt op een moment dat gemeenten nog 10 maanden hebben voordat deze verantwoordelijkheid wordt overgedragen”, staat in het voorwoord (zie bijlage). “Een zeer krap tijdpad als in beschouwing wordt genomen wat er nog allemaal gedaan moet worden.”

De gemeenten zouden nog onvoldoende hebben gedaan, waardoor de zorg voor de kinderen al vanaf 1 april in gevaar zou komen. De commissie, onder leiding van Leonard Geluk, luidt de noodklok nu er nog nauwelijks afspraken zijn gemaakt over de overheveling.

Pilots en projecten
“Wij zien ook dat gemeenten in samenspraak met partners veel pilots en projecten zijn gestart en er zijn gemeenten en regio’s die op koers liggen om op een verantwoorde wijze de verantwoordelijkheid per 1 januari 2015 over te nemen”, is het goede nieuws. “Maar dat is niet het landelijke beeld.”

De gemeenten moeten met een actieplan komen, aldus het rapport. De eigen organisatie moet sterk zijn. Gemeenteraden moeten veel meer kaderstellend bezig zijn. Heel concreet moeten de volgende vier zaken geregeld worden:

  • Een goed functionerend systeem van toegang
  • Continuïteit en een passend aanbod
  • Aansluiting bij het jeugdbeschermingskader
  • De AMHK-functie (het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld) moet scherp zijn.

De commissie maakt zich grote zorgen en slaat groot alarm met de rapportage, maar pleit niet meteen voor uitstel. Daar zijn belangrijke kanttekeningen bij te maken:

  • In zijn algemeenheid zijn de gevolgen van uitstel niet onderzocht, maar mogelijk zijn deze groot, omdat instellingen van provincies al een aankondiging van beëindiging van de subsidie hebben gekregen
  • Gemeenten hebben in samenspraak met zorgaanbieders soms al vergaande stappen gezet richting transitie en transformatie; het effect van uitstel op deze ‘voorlopers’ is op zijn minst onduidelijk
  • Het is onduidelijk of uitstel door de huidige opdrachtgevers (zorgverzekeraars en provincies) kan worden opgevangen, in die zin dat inkoop- en aansturingscapaciteit beschikbaar is ten behoeve van 2015
  • Alleen uitstel leidt niet tot een betere transitie: de periode tot de nieuwe transitiedatum zou gebruikt moeten worden om de noodzakelijke maatregelen bij gemeenten tot stand te brengen.

De Bureaus Jeugdzorg hebben vorige week op verschillende plaatsen in het afspraken gemaakt over het overdragen van cliënten.

Over Auteur

1 reactie

  1. Helaas weten de heren in de Haagse politiek het altijd ‘beter’. Ook al laten de laatste tientallen jaren zien dat het niet zo is. Ondanks alle waarschuwingen, noodsigalen en alarmbellen van (ervarings)deskundigen ten spijt…gaat de overheid door met het misleidenden en slopende beleid. En gaat dat ten koste van de eerlijkheid, fatsoenlijkheid, mededogen en mensvriendelijkheid. Over het financiële verlies heb ik het dan nog niet eens gehad!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden