Meerderheid voor jeugdzorg ‘achter de voordeur’

6

Alle jeugdzorg moet naar de gemeenten. Goed idee? Ja, vindt een meerderheid van de raadsleden, terwijl zij nog wel grote zorgen hebben over de middelen voor de nieuwe taken.

Ruim 60 procent van de raadsleden vindt de stelselwijziging

een goed idee, blijkt uit een enquête van kenniscentrum Nicis Institute. Door

het decentraliseren van de jeugdzorg naar de lokale overheid zal het werk

effectiever worden uitgevoerd. Hier zijn dan wel voldoende middelen voor

nodig. Of die er komen, is onzeker.

De structurele wijziging alleen is niet genoeg om betere

zorg te verlenen. “Het helpt”, merkt een raadslid op. “Maar of het voldoende is

om de jeugdzorg effectief te maken, is de vraag. Daar is meer voor nodig, zoals

meer inzet op kwaliteit van medewerkers en werkprocessen.” Verder wordt ook

getwijfeld over het budget voor de jeugdzorg.

Geld

Wordt het goedkoper, de jeugdzorg? Van de ondervraagden

denkt 46 procent dat het werk efficiënter en daarmee goedkoper kan worden

georganiseerd. Anderen denken van niet. Weer anderen stellen de vraag of dat

eigenlijk wel belangrijk is, omdat het gaat om kwetsbare kinderen en de zorg

die ze nodig hebben moet prevaleren boven het geld dat hiervoor nodig is.

De grootste meerderheid is gevonden als het gaat de aanpak

‘achter de voordeur'. Dit zou iedere gemeenten moeten doen, vindt 68 procent van

de ondervraagden. Dit houdt in dat welzijnswerkers in opdracht van de gemeenten

intensief aan de slag gaan met kinderen die opgroeien in probleemgezinnen. De

hulpverlener werkt dan heel pro-actief en komt letterlijk over de vloer bij

gezinnen.

Succes

Het succes hangt sterk af van

de samenwerking met welzijnsorganisaties en jeugdzorginstellingen, stellen veel

raadsleden. Probleem is dan nog wel dat het stelsel van de jeugdzorg centraal

staat en niet de jeugd zelf, vindt ruim 81 procent van de respondenten. Van de

ondervraagde raadslid zou de helft zijn eigen kinderen aan de jeugdzorg

toevertrouwen.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

6 reacties

 1. Avatar

  Het valt op dat de reacties van een hoog clientgehalte zijn. Termen als gesubsidieerde staatterreur, waarheidsvinding etc zijn niet van de lucht. Ik stel daar tegenover: als mensen een goede ouder zijn en hun kind voldoende kunnen opvoeden komen jeugdzorg of de raad voor de Kinderbescherming niet over de vloer. je moet als ouder tegenwoordig je uiterste besty doen om dat voor elkaar te krijgen. De gemeente ziet het jeugdzorgbudget wel zitten. dan kunnen ze schrappen en het geld dat ze over houden besteden aan nieuwe gebouwen en laptops. De rekening is weer voor de burger, want de boefjes die je opwachten bij de giromaat, of de meisjes met hun loverboys zijn daarmee niet verdwenen. Die krijgen weer alle ruimte en met alle gevolgen van dien. Ik stel voor dat de verantwoordelijke wethouders de rekening krijgen in de vorm van gevangenisstraf, als ze de jeugdzorg de nek omdraaien en er daardoor enorme maatschappelijke problemen ontstaan. Ik ben van mening dat de politiek ook maar eens de rekening voor het eigen/ toekomstig wanbeleid moet krijgen en niet de burger.

 2. Avatar
  Edwin Lauxen op

  Het Kernprobleem van de sector jeugdzorg is dat de kinderbescherming
  onderdeel van justitie,
  niet aan waarheidsvinding doen, de taak hebben de rechter te adviseren.

  Omdat de rechter verplicht is de wet te toetsen en gezien artikel
  20-22 wet op rechtsvordering WEL verplicht zijn,
  aan waarheidsvinding te doen word de rechter door de kinderbescherming
  niet in het gelegenheid gestelt om haar/zijn werk te doen.

  Ouders worden in Nederland beschuldigd van strafbare feiten, maar er
  word bij de politie geen procesverbaal opgemaakt,
  en niet eens een mutatie zodoende de politie vaak inhoudelijk niks
  weten bij voorhand van de situatie in het gezin.

  De kinderbescherming doet precies hetzelfde als Stichting Buro
  Jeugdzorg, rapportage?s opstellen gebaseerd op veronderstellingen,
  en verzoeken per fax bij de kinderrechter om een VOTS (spoeduithuisplaatsingen).

  Gezien dat voor de politie een beschikking van de rechter een
  uitvoeringsbevel is,
  moet de politie HELAAS de kinderen uithuis halen terwijl pas na 10
  dagen als de kinderen al weg zijn gehaalt,
  kunnen de ouders voor het eerst naar de rechter om min of meer een
  wederhoor te kunnen geven.

  Gezien ouders dan zwaar getraumatiseert zonder opvang zijn achtergelaten,
  en de rechter al die laster en smaadrapportage?s niet eens lezen
  gezien de grote stapel A4’s en de korte tijdbestek van ongeveer 20
  minuten,
  zal de rechter in meeste gevallen onrechtmatig en ten nadele van de
  gezinnen een uitspraak doen voor een jaar ondertoezichtstelling.

  Het gevolg is dat de ellende dan goed gaat beginnen want de ouders en
  kinderen worden overgeleverd aan willekeur van stichtingen,
  met hun eigen belangen om zichzelf in stand te houden en komen terecht
  in een burocratische mangelmolen waardoor de rechten en plichten van
  de ouders en kinderen op een civile wijze worden uitgeholt totdat er
  niks meer overblijft ( de nek omgedraait) waardoor uiteindelijk de
  mensen vogelvrij en rechteloos worden gemaakt.

  Wanneer je op een zondag de kinderbescherming (Groningen-Assen) belt
  wijst deze overheidsinstantie via het antwoordapperaat,
  voor crisisgevallen de mensen ook door naar de stichting buro
  jeugdzorg i.p.v een andere overheidsinstantie zoals de politie waar de
  opssporingsbevoegdheid gehoord te liggen.

  Omdat er geen procesverbaal word opgemaakt en niet eens een mutatie
  (handig bij preventief optreden) bij de politie,
  is er geen enkele papier wat is opgestelt gebaseert op feiten waar
  alle parijen opterug kunnen grijpen.

  Erger nog, wanneer alle rapportage?s daadwerkelijk leest bij alle
  slachtoffers zie je ook dat de stichtingen BJZ?s o.a,
  in loop der tijd de dingen lopen aan tedikken het zogenaamde uit
  stragetsicge oogpunt ter nadele voor de betrokkenden.

  Omdat rapportage?s worden opgestelt via het papagaaienmedthodiek, met
  een ander over napraten over een ander,wat die ander wel gezegt zal
  kunnen hebben,
  zonder zelf iets gezien, geconstateerd en/of geverfieerd te hebben,
  worden de mensen monddood geprocendeerd.

  Ik zie ook dat de stichtingen, de ouders vaak lopen te intimideren dat
  ze vooral geen contact moeten opzoeken met de media,
  omdat dat ten koste kan gaan met het contact tussen ouders en
  kinderen, dus een sancie kunnen krijgen wanneer men voor hun
  bloedgeigen kinderen opkomt.

  Ik pleit dan ook voor dat bij elke aanvraag uithuisplaatsing dat er
  een mutatie of een procesverbaal word opgemaakt,
  want immers de sector jeugdzorg overbelast zichzelf doordat kinderen
  vaak onnodig en/of wel telang blijven hangen in de sector.

  Dus meer geld is niet de oplossing, maar rechtszekerheid en waarheidsvinding,
  de sector creeert dus zelf deze fictieve wachtlijsten.

  Dan komt er nog bij, dat Nederland straks zit met een hele generatie
  kinderen die ooit volwassen worden,
  zwaar getraumatiseerd zijn geraakt door geschiedsvervalsing en los
  zijn getrokken van hun familie.

  Moet dat straks onze beroepsbevolking gaan worden, of heeft Nederland
  meer belang bij patienten om de zieligheidsindustrie in stand te
  houden,
  b.v voor meer werk

 3. Avatar
  kennisdrager op

  @ Juspol

  En w??r begin jij over borderliners alsof dat de enige mensen zijn waar jeugdzorg over de vloer komt en onterecht ingrijpt.
  Wanneer hou jij eens op met je altijd maar durende gezanik over vrouwen met borderline?
  Heb je werkelijk geen leven van jezelf?
  doodziek worden we van jou en je ongefundeerde geneuzel. je vindt jezelf een deskundige toch???? ik denk dat je gewoon een getraumatiseerde psychiatrisch patient bent, een miskend genie voel je je ….vermoed ik.

 4. Avatar

  IK ben tegen het apparaat jeugdzorg. Opdoeken die handel. Jeugdzorg levert meer leed aan ouders van wie zij menen dat een kind uithuis moet worden geplaats.
  Zij halen een kind weg om het te plaatsen bij mensen die het kind seksuel gaan misbruiken. Bij na vraag ondek je dat medewerkers van Jeugdzorg de seksuelmisbruikendende pleeggezin niet heeft gescreend.
  Schandalig. Nadat het kind is misbruikt dan weet Jeugdzorg het adres van de ouders wel te vinden om een getramatiseerde kind terug te brengen. OUders zijn dan wel goed om de puinhoop van Jeugdzorg op te ruimen.
  Weg met Jeugdzorg. Het is tijd dat ouders de krachten bundelen en Jeugdzorg een flinke klap verkopen. Rot mensen zijn dat Jeugdzorg opzouten

 5. Avatar

  Jeugdzorg achter de voordeur? Wat een onvoorstelbaar hypocriete mening hebben zulke mensen zeg. Als je weet dat duizenden kinderen worden mishandeld, met o.a. als oorzaak de rechtspraak familierecht zelf nota bene die klakkeloos maar gezag blijven geven aan borderliners-moeders die volgens deskundigen een van de ergste stoornissen hebben. Geachte raadsleden en gemeentes, u beseft totaal niet wat er speelt in dit land. En dat is dat6 jullie zelf als bestuurders zulke waanzinnige rechtspraak familierecht, niet aan wensen te spreken. Dat heet de patientjeskweekvijver Nederland. Stelletje struisvogels. Niet meer stemmen geachte burgers, al jaren wist men hiervan namelijk. En men kan dat weten ook al jaren.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden