Meijs: Uitvoering decentralisaties niet op agenda

0

“Wij hebben nog steeds geen antwoord op de basisvragen hoe wij straks, te beginnen over tien maanden met de Participatiewet, onze werkprocessen inrichten en hoeveel capaciteit daarvoor nodig is.”

Voorzitter Marcel Meijs van de Vereniging van Gemeentesecretarissen luidt de noodklok. De tijd dringt en er moeten nog antwoorden zijn op de basisvragen over de nieuwe taken:

  • Welke (zoveel mogelijk uniforme) werkprocessen gaan we hiervoor inrichten?
  • Welke werkprocessen zijn er waarbij de samenhang tussen de thema’s arbeidsmarkt, zorg en jeugd zoveel mogelijk uitgenut wordt?
  • Welke informatie-architectuur gebruiken we om bestanden te koppelen en om informatieprocessen te richten?
  • Welke standaarden en welke software gebruiken we, zodat we gemakkelijk met elkaar, met het veld en met de cliënt kunnen communiceren?
  • Hoe bereiden we onze medewerkers voor op deze nieuwe taken?

“Het zijn bij uitstek vragen die tot de kern van onze managementverantwoordelijkheid behoren”, schrijft Meijs op de website van de vereniging.

Onverantwoord
De bestuurlijke afstemming over de beleidsthema’s krijgt steeds meer gestalte “echter zonder dat hierbij in voldoende mate al de uitvoeringsvraagstukken betrokken worden. Die spelen nagenoeg geen rol bij de bestuurlijke afwegingen. En dat is tegen de achtergrond van de forse kortingen die met de taakverdeling gepaard gaan, onverantwoord”.

Een inhaalslag is nodig, ook als het gaat om het standaardiseren van de gemeentelijke ict. “Anders lopen we het risico dat KING en VNG dadelijk prima standaarden, werkprocessen en ict ontwerpen, maar dat die geen toepassing vinden binnen gemeenten.”

Werkgroepen
Meijs adviseert werkgroepen op te richten waarin buurgemeenten vertegenwoordigd zijn. Vooral medewerkers die zich bezig houden met ict moeten hierin plaatsnemen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden