Ondersteuning kwetsbare burgers ‘nog in ontwikkeling’

0

De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken hard aan het geven van passende zorg en ondersteuning, maar er is nog een vertaalslag nodig van beleid naar de uitvoering in de praktijk. Dit constateren de vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein/ Samenwerkend Toezicht Jeugd.

Uit verschillende inspectieonderzoeken blijkt dat het vroegtijdig signaleren van onveiligheid, het duiden van signalen, het inschatten van de eigen kracht en het snel organiseren van de juiste zorg nog niet vanzelfsprekend verloopt. Dit komt omdat gemeenten de belangrijke beleidsuitgangspunten niet voldoende hebben uitgewerkt in de uitvoeringspraktijk.

Onduidelijkheid

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein moeten volgens het Toezicht Sociaal Domein nog investeren in de kennis van de inrichting van het lokale netwerk, de eigen verantwoordelijkheden en die van andere betrokken professionals. Er is onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ‘de regisseur’. Daarnaast moeten samenwerkingsafspraken nog beter worden ingevuld. Ook ontbreekt het nog aan een goede samenhang tussen het jeugddomein en de volwassenenzorg.

De inspecties geven in ‘Beleid in de praktijk – Jaarbeeld 2016’ informatie om bestuurlijke ambities, doelen en uitgangspunten verder uit te werken naar de praktijk.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden