Ouderbijdrage blijft onderdeel Jeugdwet

2

Nu in steeds meer gemeenten stemmen opgaan de ouderbijdrage voor jeugdhulp te schrappen, ligt een zware bal in de Tweede Kamer. Conclusie? Die bal gaat terug naar de lokale overheid.

“De ouderbijdrage staat in de wet en de wet moet uitgevoerd worden”, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op haar website. “Gemeenten zijn wel bezig om op een zinnige manier de uitvoeringsproblemen van de ouderbijdrage het hoofd te bieden. Op het moment dat het gemeenten meer  kost om de ouderbijdrage te innen dan het oplevert, is het logisch dat gemeenten vraagtekens zetten achter het nut ervan.”

De zorgen zijn gedeeld met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, die een onderzoek naar de kwestie heeft beloofd. Ondertussen trapten Haarlem en Zandvoort al op de rem>>

De Tweede Kamer heeft gestemd over drie verschillende moties:

  1. Schort de eigen bijdrage op tot het onderzoek gedaan is
  2. Schrap deze bijdragen voor (dag)klinische specialistische hulp bij een psychische aandoening
  3. Kom tot een gemeenschappelijk oplossing in samenspraak met de VNG.

Geen van deze moties kon rekenen op een meerderheid in de Kamer. Ze zijn alledrie verworpen. Zoals gezegd ligt de bal weer bij de gemeenten.

[([002_RBIAdam-image-1433547.jpeg])]

De Jeugdwet stelt dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Sinds 1 januari 2015 moet het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uitvoeren.

De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is voor het treffen van een voorziening voor de jongere.

Over Auteur

2 reacties

  1. De beoogde bezuiniging van 26 miljoen gaat op aan kosten in het ambtelijk apparaat van gemeenten. Dat betekent een netto overheveling van gelden van een groep burgers die gemiddeld weinig welvarend is naar werkgelegenheid voor ambtenaren. Het geld komt in ieder geval niet ten goede aan de zorg.
    Wederom een tragische politieke vergissing.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden