Pleegzorg na 18 jaar: zo pak je het aan

0

Pleegjongeren mogen tot 21 jaar in het gezin blijven dat hen heeft opgenomen. Hoe kun je als gemeente deze pleegzorg standaardiseren en waar nodig verlengen tot 23 jaar? De factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) helpt.

Met ingang van 1 juli 2018 kunnen jongeren tot 21 jaar in de pleegzorg blijven, tenzij ze er zelf geen gebruik meer van willen maken. Dat zou het voor deze kwetsbare groep makkelijker maken om zich voor te bereiden op zelfstandigheid. In de factsheet ‘Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?’ lichten het NJi en de NVP toe hoe je als gemeente verlengde pleegzorg kunt standaardiseren.

Verlengde pleegzorg realiseren

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van verlengde pleegzorg. Het standaard inzetten hiervan kost geld, maar bespaart op termijn aan maatschappelijke kosten, aldus de organisaties. Hun advies? ‘Maatwerk biedt uitkomst: bekijk voor iedere jongere wat de gewenste uitkomst is en koop op basis hiervan in. Laat nieuwe zorgrelaties standaard langer doorlopen en verleng bestaande trajecten. Maak het voor gezinnen eenvoudig om de verlengde zorg aan te vragen en maak de procedures daarvoor inzichtelijk. Bijvoorbeeld door voorlichting op de website en een medewerker pleegzorg die de regelgeving goed kent en op de hoogte is van actuele situaties.’

Concrete tips

De factsheet bevat informatie voor gemeenten over verlengde pleegzorg en een lijst met tips. Zoals:

  • Maak met pleegouders en zorgaanbieders een gezamenlijk plan over hoe je de zorg gaat inzetten. Stuur daarop bij de inkoop, verlening van beschikkingen en gesprekken met de zorgaanbieders.
  • Werk toe naar integrale arrangementen voor jongvolwassenen, die zowel vanuit de Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingekocht kunnen worden.
  • Hanteer het principe ‘ja, tenzij’ en niet het principe ‘nee, tenzij’. Streef ernaar dat het normaal wordt dat jongeren in een pleeggezin kunnen blijven wonen totdat ze zelfstandig kunnen wonen. 

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden