Rekenkamer Rotterdam: jeugdzorg niet op tijd klaar

0

Jeugdzorg wordt niet goedkoper en is niet per 1 januari beschikbaar

De gemeente Rotterdam wil de organisatie en werkwijze van jeugdhulp veranderen en daarmee de vraag naar jeugdhulp en de kosten ervan omlaag brengen. In 2015 zal dit nog niet lukken en of het op langere termijn lukt is onzeker.

Bovendien bestaat het risico dat op 1 januari 2015 niet in heel Rotterdam tijdige en adequate jeugdhulp beschikbaar is. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘zorg om de jeugd’.

“De gemeente moet bovendien van het rijk de jeugdhulp anders en beter gaan organiseren en tegelijkertijd ook bezuinigen op jeugdhulp”, schrijft de Rekenkamer. “Die bezuinigingen moeten onder meer worden gerealiseerd doordat gezinnen minder professionele hulp krijgen en meer een beroep gaan doen op hun ‘eigen kracht’ en hun eigen sociaal netwerk van buren, vrienden en familie.”

Maar, zo concludeert de Rekenkamer: “Het herstellen van eigen kracht is echter volgens het onderzoek van de rekenkamer niet bij elk gezin mogelijk. Verder blijkt uit het onderzoek dat het herstellen van eigen kracht niet zo eenvoudig is en dat onzeker is of dit inderdaad leidt tot besparingen op jeugdhulp.”

Voor het bieden van jeugdhulpverlening komen er in Rotterdam per 1 januari 2015 in totaal 42 wijkteams. Die wijkteams moeten contacten gaan onderhouden met organisaties in de wijk, zoals scholen, jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Die organisaties moeten problemen van jeugdigen zo snel mogelijk signaleren, zodat het wijkteam snel kan ingrijpen. Op die manier wil de gemeente voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen uit de hand lopen en dat zwaardere (en duurdere) jeugdhulp nodig is. Uit het onderzoek blijkt echter dat door de nieuwe werkwijze de vraag naar jeugdhulp in eerste instantie juist toe kan nemen, waardoor de kosten van jeugdhulp juist stijgen.

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt verder dat de samenwerking tussen wijkteams en organisaties in de wijk nog niet goed is ontwikkeld. Bovendien bestaat het risico dat niet alle wijkteams op tijd bemenst zijn om op tijd van start te gaan. Dit kan betekenen dat jeugdigen en gezinnen die specialistische jeugdhulp nodig hebben na 1 januari 2015 niet tijdig worden doorverwezen en dus niet tijdig adequate hulp krijgen.

Al met al concludeert de rekenkamer dat “de nieuwe werkwijze in de jeugdhulp in 2015 nog niet volledig zal zijn gerealiseerd en dat daarom ook de vermindering van de vraag naar jeugdhulp en de kosten ervan in 2015 nog niet zal lukken.”

 

Of dit de gemeente op de langere termijn wel zal lukken, is volgens de rekenkamer ook zeer onzeker.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.