Stappenplan voor samenwerking rond Jeugdzorg

0

Het is een belangrijke, mooie taak en samenwerken staat hoog op de agenda. De vraag is dan nog wel hoe je dit gaat organiseren als gemeente.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is een handreiking gemaakt dat gemeenten moet helpen deze taak vorm te geven.  

“Deze handreiking is geschreven om gemeenten te inspireren zich door middel van hun Centra voor Jeugd en Gezin samen met de netwerken Integrale Vroeghulp sterk te maken voor jonge kinderen met een (mogelijk) ontwikkelingsprobleem”, verklaart de publicatie.

De zes stappen worden hier samengevat:

  • 1) Begin met inzicht

Breng de partners in de zorgketen in kaart. In Utrecht is er bijvoorbeeld voor gekozen een conferentie te houden met professionals uit gemeenten, de zorg en het onderwijs.

  • 2) Bundel krachten

Maak afspraken met ketenpartners in de regio. Vaak is dit al deels het geval rond het reilen en zeilen van de Centra voor Jeugd en Gezin. Is dat niet het geval, ga dan op werkbezoek naar een gemeente die al verder is. Kijk ook bewust naar partijen die momenteel niet vaak een partner van de gemeente zijn. Zo werkt Tilburg bijvoorbeeld samen met een zorgkantoor van verzekeraar VGZ om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren.

  • 3) Formaliseer de samenwerkingsafspraken

Afspraken zijn mooi. Goede persoonlijke contact met partners in de keten ook. Toch moet een en ander ook echt worden vastgelegd, stelt de publicatie.

  • 4) Laat medewerkers rouleren

Het advies is dat medewerkers positieve ervaringen opdoen door ze uitwisselen binnen de keten. In Noord Holland Noord hebben ze daar positieve ervaringen mee. “Met het kind als uitgangspunt bleken de partners allemaal hetzelfde doel na te streven”, concludeert de handreiking. “Samenwerken bleek helemaal niet zo complex te zijn als vooraf werd verwacht.”

  • 5) Bundel informatie

Vaak hebben meerdere partijen overlappende informatie of kennis die mooi kan aansluiten met die van anderen. In Twente zijn in 2010 de sociale kaarten ‘multidisciplinaire diagnostiek’ en ‘gezinsondersteuning’ gekoppeld aan de algemene sociale kaart. De informatie is beschikbaar voor alle partijen.

  • 6) Laat de samenwerking niet verstoffen

Het gaat om werk voor de lange termijn. Daarom is het van belang de samenwerking te evalueren. In Zuid-Limburg doen ze dit op basis van hun samen ontwikkelde succesindicatoren.

“Deze handreiking doet de aanbeveling aan gemeenten om als logisch gevolg op de reeds in gang gezette ontwikkelingen de verbinding tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp te stimuleren, te verstevigen en uit te bouwen”, is de conclusie.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden