Transitie jeugdzorg leeft meer bij ambtenaren dan bestuurders

0

Bijna de helft van de Brabantse gemeenten bereidt zich voor op het uitvoeren van de jeugdzorg, maar het staat meer op de agenda van ambtenaren dan bestuurders.

Dat blijkt uit onderzoek naar de wensen en twijfels rond de

transitie van jeugdzorgtaken. “De transitie is op ambtelijk niveau vaker een

centraal thema, waarmee samenhangt dat dit op bestuurlijk niveau vaker nog

onvoldoende een thema is”, staat in de quick scan (PDF) uitgevoerd in opdracht van de

provincie Noord-Brabant.

Toch blijkt er volgens dit onderzoek op beide niveaus nog te

weinig aandacht voor de nieuwe taken van de nabije toekomst. Bijna de helft van

de gemeenten is actief bezig met de jeugdzorg; de rest blijkt afwachtend. Zij

vragen zich nog af wat de lokale overheid vanaf 2015 moeten organiseren,

terwijl dit al bekend is. Het gaat om de provinciale jeugdzorg, de jeugd GGZ,

de voor jongeren georganiseerde eerstelijnszorg en de gesloten jeugdzorg.

Afspraken

Geen eenvoudig werk dus. Gemeenten worden verantwoordelijk

voor de toekomst van kinderen die in de problemen zitten. Een goede voorbereiding is daarom van groot belang. “Duidelijke en concrete afspraken

(in de regio) over nodige acties kunnen ook de afwachtende gemeenten over de

streep trekken”, is een conclusie van het onderzoek. 

De betrokkenheid van de provincie is cruciaal. Wat het

provinciale Bureau Jeugdzorg momenteel doet voor de jeugd moet straks worden

gedaan door gemeenten, bijvoorbeeld vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin. Tijdens

de overheveling van taken ziet ongeveer 30 procent van de gemeenten een rol

weggelegd voor zichzelf. Ook kleine gemeenten willen dit proces graag sturen,

blijkt uit hun antwoorden op de vragen voor het onderzoek.

Kennis delen

Veel gemeenten willen meer informatie over de nieuwe taken. Of

een online kennisplatform daarvoor een handig middel kan zijn valt nog wel te

bezien. De interesse om dit platform soms of vaak te gebruiken leeft bij circa

70 procent van de ondervraagden. De behoefte om hieraan bij te dragen is

beduidend lager. Amper 10 procent van de respondenten wil zijn kennis delen via

het online platform.

En grote meerderheid van de gemeenten in Noord-Brabant is

voorstander van regionale transitieteams. “In die teams zien gemeenten zichzelf

met name als actief deelnemer, de centrumgemeente als trekker en de provincie

als ondersteunende partij met kennis en middelen.”

Positief

De hamvraag is natuurlijk of dit eigenlijk wel een goed idee is, deze

overdracht van alle jeugdzorg naar de lokale overheid. Jazeker, is het antwoord.

De hulp en ondersteuning van kinderen kan dichterbij georganiseerd worden. Zo

zou meer preventie mogelijk zijn, en dat minder bureaucratisch dan nu het geval

is.

Uiteindelijk is het doel “de historisch meest grote reorganisatie van de jeugdzorg uitvoeren,

zonder het duperen van een kwetsbare groep kinderen”, zoals gedeputeerde

Marc Witteman van de provincie Flevoland het begin dit jaar nog verwoordde.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden