Visie op decentralisatie AWBZ-begeleiding

0

De VNG stelt in een een visiedocument dat de decentralisatie van de begeleiding van AWBZ naar Wmo gemeenten mogelijkheden biedt om de ondersteuning voor mensen op een betere manier te organiseren.

Het gaat erom de zorg voor mensen die nog thuis wonen te vernieuwen, en daarbij het goede te behouden.

Met de Wmo-manier van werken willen gemeenten voor mensen met beperkingen onder meer de volgende resultaten bereiken: ondersteuning meer vanuit de leefwereld van mensen en minder vanuit het aanbod van systemen, meer eigen regie en maatwerk en zorg dichter bij huis, minder regels en protocollen, en een PGB-aanbod daar waar dat meerwaarde heeft.

Deze ambitie is te lezen in de visie `Van zorg naar participatie' die in opdracht van VNG en G32 is opgesteld.

 Kansen:

* Om de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking te vergroten.

* Om de doelmatigheid van ondersteuning verhogen door professionals meer ruimte te geven.

* Om de tot nu toe gescheiden werelden van jeugdzorg, de Wet werken naar vermogen én begeleiding met elkaar in verbinding brengen.

* Om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren.

Voor gemeenten is de decentralisatie een enorme uitdaging mede omdat door het rijk aan de decentralisaties ook een besparingsopgave gekoppeld is en dat daarnaast besparingen op het bestaande gemeentelijke domein aangekondigd zijn. Toch biedt de Wmo een realistisch en aantrekkelijk perspectief voor de vastgelopen AWBZ-zorg.

De VNG stelt dat gemeenten zeer gemotiveerd zijn om dit op lokaal en regionaal niveau samen met partners als zorgaanbieders én cliëntenorganisaties waar te gaan maken.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden