VNG: ‘zorgcontinuïteit geborgd’

0

De VNG reageert op de berichtgeving over inkoop jeugdzorg door gemeenten. Het blijkt dat veel budgetten voor 2015 na een half jaar al op zijn.

Op haar website reageert de VNG op de berichtgeving over budgettering in de jeugdzorg. Onder de titel “Hoe zit het met budgetplafonds en zorgcontinuïteit jeugd?” zet de vereniging een aantal zaken op een rij.

Volgens de VNG blijkt uit onderzoek (bijvoorbeeld van de Kinderombudsman) dat de zorgcontinuïteit overal in Nederland geborgd is.  Dat neemt niet weg dat gemeenten het moeten doen met lagere budgetten en keuzes moeten maken bij de inkoop van zorg. Dat kan betekenen dat niet iedere instelling waar voorheen zorg werd ingekocht nog evenveel zorg kan leveren.

Naar aanleiding van de bereikte budgetplafonds zegt de VNG: “Sommige gemeenten gaan in gesprek met de instelling om na te gaan of kinderen elders terecht kunnen, of dat het plafond tijdelijk kan worden verhoogd in geval van noodzakelijke zorg.

Zij raadt instellingen aan om eventuele maatregelen in goed overleg met de regio of de gemeente te nemen, zodat clienten goed en eenduidig geïnformeerd blijven. Daarbij raadt de VNG  gemeenten aan in gesprek te gaan met instellingen. Maar ook adviseren zij de instellingen om in dialoog te gaan met de betreffende gemeente of regio.

De VNG verwacht dat de komende periode steeds meer gemeenten hierover met instellingen in gesprek gaan.

In geval van ontoereikend gemeentelijk budget

Als het budget bij gemeenten niet toereikend is, hebben sommige regio’s vereveningsafspraken gemaakt. Dat betekent dat de gemeenten met een budgettekort volgens de afspraken aanspraak kunnen maken op een reserve van de regio. Andere gemeenten hebben samen met de instellingen het knelpunt aangekaart bij de Transitieautoriteit Jeugd en het Rijk, om samen met hen een oplossing voor dit probleem te vinden.

De VNG adviseert gemeenten voor wat betreft de wachtlijsten zich te houden aan de Treeknormen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.