‘Zorgvragers te weinig betrokken bij jeugdhulp’

0

Er is nog werk aan de winkel, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

De professionalisering in de jeugdzorg is goed verlopen. Ruim 17.000 jeugdzorgwerkers hebben zich geregistreerd. Maar er is ook nog werk aan de winkel. Zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugd instituut (NJi).

Verschillende partijen in de jeugdzorg hebben in 2006 besloten de jeugdzorg te professionaliseren. Dit idee ontstond na een aantal incidenten waar kinderen bij betrokken waren. Voor het professionaliseren van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers moest bijvoorbeeld de aansluiting tussen de opleiding en het werkveld beter, is de beroepsregistratie inmiddels verplicht en zijn er meer nascholingsmogelijkheden.

Registratie
De registratie van jeugdzorgwerkers is sinds 2014 succesvol geweest, zo blijkt uit het onderzoek. Op 1 oktober 2014 waren er uiteindelijk 16.587 jeugdwerkers geregistreerd; ruim 800 orthopedagogen en bijna 400 kinderpsychologen hebben zich aangemeld bij het beroepsregister. Daarnaast waren er al ruim geregistreerde 500 psychologen en orthopedagogen werkzaam in de jeugdzorg.

De branche had zich als doel gesteld dat alle jeugdzorgprofessionals begin 2014 zouden zijn geregistreerd of op de weg ernaartoe zouden zijn. Dat is nagenoeg gelukt.

Voor hun (her)registratie moeten de jeugdzorgprofessionals voortaan om de vijf jaar aantonen dat zij zich professioneel en persoonlijk voldoende hebben ontwikkeld. De HBO-jeugdzorgwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanvraag voor registratie in het beroepsregister. Voor de registratie zijn toegangscriteria tot het register vastgesteld.

Scholing
Maar in het rapport is ook te lezen dat er ‘nog veel werk aan de winkel is’: meer begeleiding en intervisie in de werkpraktijk; cliënten meer betrekken bij de professionalisering; veel jeugdzorgorganisaties moeten een goed en gecertificeerd scholingsaanbod opzetten, zodat medewerkers studiepunten kunnen behalen voor hun herregistratie.

Sociaal domein
De professionalisering is dus nog niet klaar. Vorige week is een nieuw plan van aanpak 2015 – 2018 gepresenteerd: het Programma Professionalisering Jeugdhulp. Het plan door de brancheorganisaties, beroepsverenigingen, cliëntvertegenwoordigers en gemeenten gemaakt en gaat over de beroepsontwikkeling van de jeugdwerker en de verbinding met andere sociale domeinen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.