Kanaleneiland fraudeert voor zes miljoen euro

0

De resultaten van het fraudeonderzoek dat het Interventieteam Midden Nederland in de periode maart 2010 tot en met december 2011 deed in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn bekend.

In totaal heeft dit onderzoek ruim 6 miljoen euro opgeleverd aan boetes, terugvorderingen, belastingcorrecties,  beeindiging van uitkeringen en de besparing op beeindigde uitkeringen. Wethouder Rinda den besten van Werk en Inkomen: “Om het draagvlak voor ons sociale stelsel hoog te houden, moeten we niet aarzelen om dit soort fraude hard aan te pakken.”

Controles

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft het Interventieteam Midden Nederland gecontroleerd op zwart werk, woonfraude en het afdragen van belastingen en premies. Doel van de fraudeaanpak is het opsporen en terugdringen van fraude.

Bijna 400 ondernemingen zijn bezocht waarbij soms ook de administratie nader is bekeken. Hierbij werd onder andere duidelijk dat men identiteitspapieren niet kon tonen, premies en belastingen zijn ontdoken en dat mensen met een uitkering werkten zonder hiervan opgave te doen bij
uitkeringsinstanties.

Bij bewoners van de wijk Kanaleneiland zijn ruim 600 onderzoeken ingesteld naar veronderstelde woon -en uitkeringsfraude. Het controleteam maakte onder andere gebruik van dossieronderzoek, bestandkoppeling en huisbezoek. Ook is er een verkeerscontrole gehouden, waarbij onder andere de Belastingdienst aanwezig  was met een scan auto.

Die registreerde voertuigen waarvan de eigenaren nog openstaande vorderingen hadden. Vorderingen werden ter plaatse geind en van wie niet kon betalen is de auto inbeslaggenomen. Ook werden bestuurders van bedrijfsauto's gecontroleerd. Een aantal van hen bleek nog een uitkering te ontvangen en hadden niet gemeld dat ze werk gevonden hadden.

DUO

Nieuw in dit project was de samenwerking met DUO (studiefinanciering). Onderzocht werd of studenten die opgaven uitwonend te zijn dat werkelijk waren. Bij 23 van de 25 ingestelde onderzoeken bleek de “uitwonende” student nog in het ouderlijk huis te wonen. DUO overweegt om in de toekomst vaste
partner te worden van het samenwerkingsverband van de interventieteams. Verder heeft DUO met verschillende gemeenten afzonderlijke overeenkomsten gesloten voor het uitvoeren van controles. Ook de gemeente Utrecht heeft aangegeven controles voor DUO uit te willen voeren.

De verwachting is dat  het convenant tussen DUO en de gemeente dit jaar wordt afgesloten.

Resultaten

Met de gezamenlijke resultaten is een bedrag gemoeid van ruim zes miljoen euro.  De gemeente Utrecht en het Rijk besparen op 27 niet toegekende en 50 beeindigde uitkeringen ruim vier miljoen euro. Ruim zes ton wordt bij 41 (voormalig) uitkeringsgerechtigden terugevorderd.

Onjuiste registratie in de gemeentelijke basisadministratie werd 50 maal aangepast. In totaal konden 11 woningen aan de woonvoorraad worden toegevoegd nadat onrechtmatige bewoning was geconstateerd. De SVB vordert ruim EUR 15.000 terug aan ten onrechte ontvangen AOW en Kinderbijslag.

De  Belastingdienst legde voor bijna anderhalf miljoen euro aan boetes en naheffingen op i.v.m. het niet betalen van premies en belastingen. Huur- en Zorgtoeslag werd 21 maal teruggevorderd. De Inspectie SZW legde bij 21 werkgevers voor bijna EUR 70.000 aan boetes op omdat zij mensen aan het werk
hadden die niet gerechtigd waren in Nederland arbeid te verrichten. Het UWV beeindigde 23 uitkeringen en heeft voor bijna EUR 70.000 aan terugvorderingen en boetes opgelegd.

De Vreemdelingenpolitie verrichte naar 8 personen onderzoek in het kader van de Vreemdelingenwet.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden