Leers: Hulp aan vluchteling in kou onwenselijk

16

Wat te doen met asielzoekers in de vrieskou? “Ik heb richting gemeenten altijd aangegeven dat ik het bieden van vormen van noodopvang onwenselijk en onnodig acht.”

Dat is het antwoord (PDF) van minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel op vragen van Kamerlid Hans Spekman. De vragen gaan over uitgeproduceerde vluchtelingen. De vrees bestaat dat zij ’s winters in de vrieskou op straat worden gezet. De bedoeling is dat zij zo veel mogelijk op zoek gaan naar alternatieven. Maar stel, ze kloppen aan bij de gemeente. Wat dan? 

“Indien gemeenten worden geconfronteerd met vreemdelingen zonder opvang, kunnen zij contact opnemen met de Dienst Terugkeer en Vertrek, zodat kan worden bezien welke maatregelen mogelijk zijn”, antwoordt Leers.

Uitzonderingen

Ook vorig jaar werden asielzoekers in de kou op straat gezet. Het is de vraag of dit weer gebeurt. Ja en nee, volgens de minister. Het beleid is scherp. Van de vluchteling wordt zelfredzaamheid verwacht. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk. 

“Wanneer er sprake is van een situatie van vrieskou en niet is gebleken dat de vreemdeling zelf voor een alternatief kan zorgen, zal geen beëindiging van de COA-opvang plaatsvinden”, stelt Leers. “Dat geldt derhalve, evenals vorig jaar, voor een eventuele komende periode van vrieskou, ongeacht de periode tijdens welke de vrieskou optreedt. Of de vreemdeling een alternatief heeft gevonden of niet, wordt aangenomen aan de hand van door hem afgelegde verklaringen.”

Stelling

Stem op de poll: Vluchteling in vrieskou helpen is onnodig en onwenselijk.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

16 reacties

 1. Lydia van Duijn op

  Hopelijk gaat er binnen het CDA zeer binnenkort inderdaad een iets warmere wind waaien. Je schaamt je toch soms voor het feit dat je Nederlander bent!

 2. Maria Essers Maastricht op

  Zelfs voor daklozen en zwervers wordt tijdens vrieskou een noodmaatregel afgekondigd om hen verplicht op te nemen! Ik heb heel veel moeite met deze uitspraak van onze voormalige burgemeester

 3. In ieder geval laat Leers de mogelijkheid van een ”Christelijke” oplossing open en worden zwangere vrouwen met kinderen niet zonder enige vorm van proces de sneeuw ingeschopt zoals gebruikelijk was toen Job Cohen de baas van de IND was. Niet zolang geleden zag ik hem op TV antwoorden op de vraag hoe hij dat kon verantwoorden. Antwoord van Job Cohen:,,Regels zijn Regels.”

 4. ik vindt het belachelijk zoals hij reageerd op bepaalde mensen ,
  hij moet zelf maar eens een asiel zoeker zijn of iemand anders dan wil je toch ook geholpen worden .
  maar van part gaat minister leers zelf ineen asiel zoekers centrum wonen dan weet hij wat het is om zo behandeld te worden
  hij is gewoon een imbicielige vent

 5. Minister Leers negeert stelselmatig uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens maar ook van de Nederlandse rechters over de ondergrens aan voorzieningen die de Staat moet bieden. Winterkoudeopvang hoort hierbij. Die ondergrens geldt niet alleen voor de eigen burgers en mensen met verblijfsvergunning, maar ook voor andere mensen die hier nu eenmaal zijn. Doordat minister Leers niet doet wat hij moet, en de rechters van de Raad van State dit toelaten, duwt hij het probleem zelf naar de gemeenten. De gemeenten kunnen vervolgens, als ze geen winterkoudeopvang hebben, door de rechter tot opvang gedwongen worden. Het probleem ligt dus bij de verkeerde partij. Oplossing: de Vreemdelingenwet moet aangepast worden met bijvoorbeeld een hardheidsclausule, het Rijk (Leers) moet zich houden aan mensenrechtenverdragen, en de Afdeling Bestuursrechtspraak RvS als aparte hoogste bestuursrechter naast de Centrale Raad van Beroep moet afgeschaft worden.

 6. R. A. Eijkelboom op

  Mensen die buiten hun schuld door het COA opstraat worden gezet, moeten opvang krijgen. Leers moet het zelf maar eens ondervinden.

 7. Dorothe Wissink op

  Ik onderschrijf de reactie van Lydia. All people are equal but some people are more equal? Waar gaat dit naar toe? Welke samenleving willen we zijn als we mensen letterlijk in de kou laten staan.

 8. helaam mat Fokke eens Nederl schendt steeds internationale verdragen die boven de nederlandse wet staat. Maar ook de gemeenten hebben boter op hun hoofd Bij hen rust nog steeds de zorgplicht Kunnen ze gewoon doen vooral nu de overheid ook het bestuurlijk akkoord schendt. Laat Leers de gemeenten maar voor rechter dagen of bestuurlijke dwang toepassen
  maar ja in het hele onsmakelijke gebeuren hbben we toch veel lafheid gezien. Verschuilen en verschuilen.Gewoon noodopvang door gemeenten en daarnaast in de ggz een sectie voor behandeling van bestuurders die aan de angspsychose van ” aanzuigende werking” lijden

 9. Arjan de Geus op

  Aan alle asielbezoekers van ons land
  er is nog plaats bij Geerd Leers thuis
  zijn vrouw zal daar wel blij mee zijn als hij met een zwerver of zwerfster mee thuis kom.
  wat nu als de rollen eens worden omgedraaid
  geerd leers komt in Polen aan hij kan de taal niet en hij heeft geen werk dan is hij daar zwerver.
  nou die jagen gelijk van straat dan is er maar een oplossing er staan nog concentratie kampen in Polen leeg. daar wonen heel wat zwervers daar mag hij dan bij gaan Wonen.

 10. Falaksoru, J.D. op

  Een “vluchteling in vrieskou helpen” is een “hot item” voor deze minster. Is dit een Nederlandse Norm en Waarde……??

 11. Dat staat gewoon in de rechten van de mens. ze zijn verplicht om dit te doen. anders handelen in strijd met deze wet
  want iedereen mens heeft recht op eten en drinken onderdak en medische hulp.en mag niet aan zijn lot overgelaten worden … Schijnbaar zijn ze niet op de hoogte van de wetgeving

 12. Los van de Rechten van de Mens ook nog een fraai staaltje ‘vaagtaal’… Derhalve, bezien, wordt aangenomen dat… Want wat zegt Leers nu eigenlijk? Als je zelf niet genoeg gedaan hebt om zelf uit de kou te blijven, dan heb je pech…
  Tja…

 13. Ik las laatst dat een asielzoeker 37 momenten heeft om bezwaar en beroep aan te tekenen voordat hij als “uitgeprocedeerd” wordt beschouwd. En moet de rechtstaat dan ook nog noodopvang regelen? Ik denk van niet. Als iedereen die het schandalig vind, de verantwoording als mens oppakt om op straat zwervende illegalen drinken, eten en onderdak, te geven, vind ik dat OK. Maar de overheid hoeft dat in die kwesties niet meer te doen. Het houdt gewoon een keertje op met pamperen.

 14. De achtergrond is dus dat een uitgeprocedeerde asielzoeker niet mag worden opgevangen. Hij dient zelfredzaam te zijn.

  De meesten zijn dan zelfredzaam en leven in de illegaliteit. Maar vergeten wordt dat sommige uitgeprocedeerde asielzoekers geweigerd worden door het land van het herkomst. Zij krijgen dus dan geen toestemming van de eigen regering om naar warmere streken te vertrekken. De regeringen van de landen van herkomst laten dan hun onderdanen in Nederland in de kou staan. Dat nemen wij dus
  letterlijk over.