Meer aandacht voor jonge mantelzorgers

0

Thuiswonende kinderen die de zorg voor een zieke ouder of familielid op zich nemen: de maatschappelijke aandacht voor deze groep lijkt te groeien. Zo organiseren 21 gemeenten samen met welzijnsorganisaties de Week van de Jonge Mantelzorger. 

Een op de vier kinderen is mantelzorger. Hierbij gaat het om kinderen van slechts 6 tot en met 25 jaar, die zorgen voor een ouder of ander familielid met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Voor deze groep komt steeds meer maatschappelijke aandacht. Zo vroeg Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer gemeenten vorig jaar nog in een brief meer aandacht aan deze groep te besteden.

Minister De Jonge (VWS) volgde niet lang daarna met een brief aan de Tweede Kamer over het beleid voor kinderen met langdurig zieke ouders. Met daarin onder andere de aanbeveling om de kindcheck ook bij gemeentelijke hulpverlening in te zetten.

Het zorgen voor een ander kan een behoorlijke impact hebben op het leven van deze kinderen. Ze nemen taken en zorgen op zich die niet passen bij hun leeftijd. Ook zorgen ze wel voor broertjes en zusjes. Daarnaast ervaart deze groep een gebrek aan maatschappelijke aandacht en (h)erkenning, aldus stichting JMZ Pro, het landelijk netwerk voor ondersteuning van jonge mantelzorgers en hun gezinnen.

Week van de Jonge Mantelzorger

Daarom wordt van 3 tot en met 9 juni de Week van de Jonge Mantelzorger gehouden. In 21 gemeenten vinden er deze week allerlei activiteiten plaats. De gemeenten werken hiervoor samen met verschillende welzijnsorganisaties. Met de samenwerking hopen de gemeenten kennis en expertise uit te wisselen en een beter en breder aanbod voor jonge mantelzorgers te ontwikkelen.

Welke activiteiten? Denk aan feestelijke openingen of een gastles tot lotgenootavonden en trainingen van professionals. Er zijn ook veel activiteiten gericht op het thema 24/7 zorg, bedoeld om de jongeren een avond ontspanning te bieden. Een greep uit het aanbod: in Veghel is er een middag in een escaperoom waarbij een groep personen moet ontsnappen door middel van het uitvoeren van opdrachten. Er is een ‘chillmiddag’ in Drimmelen. In Son staat er een radio-uitzending door en voor jonge mantelzorgers op de agenda. In Den Bosch vindt een expositie plaats waarbij verhalen van de mantelzorgers verbeeld zijn in strips. En in Sint Oedenrode staan kookactiviteiten en een filmavond op de agenda.

Meer aandacht voor mantelzorg

MantelzorgNL en JMZ Pro vinden dat er meer aandacht nodig is voor de bewustwording van en over hulp aan jonge mantelzorgers. Volgens de organisatie helpt het als er een lokale, domeinoverstijgende samenwerking wordt ontwikkeld, met ouders, sociaal netwerk, zorg- en welzijnsorganisatie en onderwijs, binnen bestaande hulpverleningsstructuren.

Daarvoor stelden de twee organisaties een position paper (pdf) op, met daarin informatie die ook voor gemeenten handig is. Wie de jonge mantelzorgers zijn bijvoorbeeld, welke problemen en risico’s er worden gesignaleerd en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Net als verschillende aanbevelingen voor gemeenten van regie nemen om samenwerking te stimuleren tot investeren in scholing van professionals uit sociale teams.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden