Aantal mensen met schuldhulp neemt toe

0

Het aantal mensen in Nederland met schulden dat zich bij de schuldhulpverlening meldt, is in 2014 toegenomen. In totaal meldden zich 92.000 mensen voor een hulptraject.

De schulden van huishoudens in Nederland blijven ook in 2014 groeien. Vooral mensen met lage inkomens of met een uitkering melden zich vaker met problematische schulden bij de schuldhulphulpverlening. Schulden blijken vaak ook niet meer op te lossen. Dat blijkt uit jaarcijfers van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening.

Op 25 mei 2015 heeft de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2014 gepubliceerd. Wederom is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen. In 2014 waren er 92.000 aanmeldingen, in 2013 waren dit er 89.000. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 37.700 euro naar 38.500 euro.

Lage inkomens

Opvallend is dat de groei van schulden doorzet ondanks het voorzichtige economische herstel. Vooral mensen met een laag inkomen uit werk of met een uitkering hebben moeite om rond te komen. 87% van de klanten in de schuldhulpverlening heeft een inkomen rondom het minimumloon of een inkomen tot maximaal modaal. In 2011 was dit nog 74%. Een steeds grotere groep moet met een minimaal inkomen rondkomen, omdat ondersteunende inkomensmaatregelen worden afgebouwd. De uitgaven zijn juist toegenomen. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: “Na betaling van energie, verzekeringen en zorgkosten blijft er voor deze groep vaak weinig tot niets meer over voor de boodschappen. Vooral de gestegen huren en de afbouw van de huurtoeslag hebben een flink gat geslagen in het budget van deze groep. Het is voor veel mensen erg moeilijk om géén schulden te maken.”

Geen oplossing

Eenmaal opgestarte regelingen van de schuld worden in 70% van de gevallen met succes afgerond. Maar in de afgelopen drie jaren is het aantal mensen met niet-regelbare schulden, waardoor een schuldregeling niet kan worden opgestart, meer dan verdubbeld. In 2011 waren dat 6.500 mensen, in 2014 bijna 14.000. Het betreft vaak overheidsvorderingen. Joke de Kock: “Het zijn vooral de juridische belemmeringen die het regelen van schulden tot een moeizaam proces maken. Te snel en vaak onterecht wordt gesteld dat er sprake is van fraude als mensen bijvoorbeeld een vergissing maken bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. Dan heb je wel meteen een schuld die de overheid zeer actief verhaalt.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.