Meer budget voor armoede- en schuldenbeleid

0

Gemeenten krijgen structureel extra geld om armoede- en schuldenproblematiek aan te pakken.

Dat laat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) weten in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris benadrukt dat de kennisuitwisseling en samenwerking op dit gebied wel beter kan.

Klijnsma wil op drie manieren zorgen voor een versterking van de armoede- en schuldenaanpak in Nederland. Het kabinet stelt ten eerste structureel extra geld beschikbaar: voor 2014 is dat 80 miljoen euro extra en daarna 100 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van het extra geld is voor gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het armoede- en schuldenbeleid. Gemeenten ontvangen 70 miljoen euro van de extra middelen in 2014 en daarna jaarlijks 90 miljoen euro.

Oormerken
De staatssecretaris benadrukt in haar brief dat de wethouders dit geld via of in overleg met maatschappelijke organisaties zouden moeten besteden. Het geld wordt niet geoormerkt, maar Klijnsma roept wethouders en gemeenteraden op het geld zo gericht mogelijk in te zetten waarvoor het bedoeld is. De staatssecretaris stelt ook extra geld beschikbaar voor een aantal landelijke maatschappelijke organisaties.

Samenwerken
Ten tweede moet de kennisuitwisseling tussen verschillende spelers die zich bezig houden met schuldenproblematiek gestimuleerd worden. “Het is belangrijk dat betrokken partijen elkaar in de regio kunnen vinden, maar dit is nog niet altijd het geval”, schrijft de staatssecretaris.

“Ik heb tijdens mijn bezoeken gezien dat in sommige gemeenten organisaties elkaar voor het eerst ontmoetten. Hier valt nog veel winst te behalen.” Klijnsma gaat samen met de VNG en maatschappelijke organisaties uitwerken hoe ze alle betrokken partijen daarbij kan ondersteunen.

Voorbeelden
Klijnsma is wel blij met een aantal goede samenwerkingen. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen een gemeente en Stichting Leergeld, tussen banken en schuldhulpverlening, tussen Jarige Job en het bedrijfsleven en gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening. Ze verwijst naar een groot aantal voorbeelden van goede initiatieven in het land op effectiefarmoedebeleid.nl

De derde manier om armoede en schulden aan te pakken is het op zoek gaan naar kansen en het wegnemen van belemmeringen met verschillende partijen. Klijnsma vindt dat ook private partijen bij wie mensen financiële verplichtingen aangaan tijdig problemen moeten signaleren. Zo hebben verschillende telecombedrijven afspraken gemaakt om problematische telefoonschulden te voorkomen. Ook is Klijnsma met de Vereniging Eigen Huis in gesprek over hoe huiseigenaren met schulden te helpen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden