‘Schuldhulpverlening knelpunt decentralisatie’

0

De integrale aanpak van problemen in gemeenten, een belangrijk doel van de decentralisatie, komt traag tot stand. Vooral de aanpak van problematische schulden is een knelpunt, aldus de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) in haar vierde voortgangsrapportage.

 

Schulden spelen een rol bij 80 procent van de zorgvragen die terechtkomen bij wijkteams, stelt de TSD. De schuldenproblematiek en de gevolgen voor gezinnen zijn vaak te groot en te complex voor wijkteams om zelf op te pakken. De wijkteams hebben wel een cruciale taak bij het signaleren en het inschatten van de ernst van de situatie. Gemeenten moeten zorgen voor toegang tot gespecialiseerde schuldhulpverlening, vindt de TSD. Ook kunnen ze het goede voorbeeld geven door schulden kwijt te schelden.

[([001_294_rb-image-2782670.jpeg])]

Download de Update van het Kennisdocument Schuldhulpverlening

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet het initiatief nemen om een landelijk systeem van vroegsignalering te ontwikkelen, adviseert de TSD. Daarnaast kan SZW met andere ministeries afspraken maken over de aanpak van schulden aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Sociale Verzekeringsbank.

De TSD vindt dat integraal toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor burgers bij uitstek een lokale taak is. Daarvoor zouden gemeenten een lokale rekenkamer moeten inrichten.

(Bron: Nederlands Jeugdinstituut)

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden