Verplichte schuldhulp bij noodstop voor boetes

0

Wie door problematische schulden een boete van justitie niet kan betalen, krijgt daarvoor meer tijd in een zogeheten noodstopprocedure. Aanmelding voor schuldhulpverlening bij de gemeente geldt daarbij als voorwaarde.

‘Mensen die wel willen betalen, maar vanwege problematische schulden niet kunnen, moeten we niet onnodig dieper in de problemen brengen. Met deze nieuwe procedure snijdt het mes aan twee kanten. Het punitieve karakter van boetes blijft overeind staan. Maar we bieden mensen ook een kans om met schuldhulpverlening hun leven weer op de rails te krijgen,’ aldus minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Noodstop

Hij komt per 1 april met een noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Als er voorlopig geen uitzicht bestaat op betaling, kunnen schuldenaren een ‘adempauze’ van maximaal vier maanden krijgen.

‘Daarin moeten zij schuldhulpverlening aanvaarden, zodat schulden op orde kunnen worden gebracht,’ schrijft Dekker. Wanneer die hulp start, kan de pauze met acht maanden worden verlengd. De boete moet na de noodstop alsnog worden afbetaald. Bij het niet nakomen van de afspraken, kan de boete weer direct opeisbaar worden.

Goed uitvoerbaar

De betrokken partijen vinden deze procedure goed uitvoerbaar, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie. Onderdelen ervan worden al toegepast. ‘Belangrijk verschil is dat deze beter aan elkaar worden gekoppeld. Hierdoor zullen mensen vermoedelijk sneller, vaker en makkelijker in beweging komen voor hulp bij hun gemeente, en worden geldelijke sancties uiteindelijk beter betaald.’

De rol van gemeenten verandert volgens de VNG niet. ‘Ze zullen net als nu verzoeken om schuldhulpverlening van inwoners beoordelen en hen daarvoor al dan niet toelaten. Gemeenten kunnen het hulpverleningstraject bovendien naar eigen inzicht inrichten en de betrokkene helpen om uiteindelijk een betalingsregeling te treffen met het CJIB.’

Brede Schuldenaanpak

De noodstop van het CJIB geldt niet alleen voor verkeersboetes, maar ook voor andere boetes van justitie. Het is een manier om de stapeling van boetes in te perken, zoals afgesproken in het regeerakkoord en de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. Een ander onderdeel is het bestrijden van de misstanden in de incassobranche.

Incasso

‘Het innen van boetes en schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren,’ schrijft Dekker. Om de kwaliteit van de incassodienstverlening te verbeteren, moeten incassobureaus voortaan een vergunning hebben. Vervolgens worden ze opgenomen in een incassoregister. ‘Daarmee kunnen we de goede van de kwade scheiden.’ Over de uitwerking hiervan polst Dekker de meningen via internetconsultatie.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden