Het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar opvallend toegenomen. Na een daling in 2015 nam het aantal uitkeringen in 2016 met 12 procent toe naar 40.000.

Dit meldt uitkeringsinstantie UWV gemeld. Het is de grootste stijging sinds 2010.

Twee groepen zijn verantwoordelijk voor de groei, aldus het UWV: mensen in loondienst die ziek werden en mensen die ziek werden terwijl ze in de WW zaten. Mensen kunnen een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen als ze bijna twee jaar ziek zijn.

Het UWV zoekt naar een verklaring voor de toename.

(Bron: ANP)