Top 10: Tips voor homo-vriendelijke gemeenten

0

Gemeenten die de eigen kracht van LHBT-jongeren willen stimuleren, kunnen tien “gouden tips” in de praktijk brengen. “De ontmoetingen tussen deze jongeren passen binnen de Jeugdwet, maar hebben ook een link met de nieuwe Wmo.”

De tien tips komen uit de publicatie Niet alleen anders van kenniscentrum Movisie. Vanwege de Gay Pride-week bracht Gemeente.nu deze week artikelen met voorbeelden uit Deurne, Zeeland en Rotterdam. Vandaag sluiten we af met de tips:

1) Heb oog voor diversiteit

Een bekend argument tegen het benoemen van deze verschillen is dat de groep lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren te klein is om aandacht te besteden. Het gaat echter om bijna 8 procent van de jongeren: in een gemeente met 10.000 jeugdigen zijn dat dus al bijna 800 jeugdigen. Wanneer de gemeente in jeugdbeleid aandacht heeft voor diversiteit onder jongeren, kan het beleid gericht op ontmoeting tussen LHBT-jongerenhier hier logisch bij aanhaken.”

2) Zet de doelgroep op de kaart!

Dit is bijvoorbeeld te doen door:

  • Cijfers te presenteren over de situatie van LHBT-jongeren, zoals over de acceptatie en het hoge aantal zelfmoordpogingen
  • Een rondetafelgesprek over het onderwerp te organiseren met maatschappelijke organisaties. Nodig hiervoor experts uit op het gebied van LHBT-emancipatie: zij kunnen de cijfers toelichten. Zorg dat er veel professionals afkomen op de bijeenkomst die werken met jongeren. Maak het aantrekkelijk bijvoorbeeld door een introductie van de wethouder en een borrel achteraf.
  • Een mini-symposium te organiseren waar een onderzoeker over de doelgroep komt spreken, de cijfers presenteert en het nut van ontmoeting benadrukt. Vervolgen kunnen mensen uit de praktijk met elkaar in debat gaan. Licht op dit symposium eventueel een goed voorbeeld uit van een andere gemeente.

3) Neem deze doelgroep op in aanbesteding en subsidievoorwaarden

De aanbesteding van diverse maatschappelijke taken en het verstrekken van subsidies bieden een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de eigen kracht van LHBT-jongeren.

4) Sluit aan bij huidig beleid

Ontmoeting tussen LHBT-jongeren past niet alleen bij de Jeugdwet, maar ook bij de nieuwe Wmo. Met de nieuwe Wmo krijgen gemeenten een bredere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen met een beperking of psychische problematiek, zodat zij kunnen participeren in de samenleving.

5) Vervul een spilfunctie

Het mooiste is als LHBT-jongeren zelf initiatief nemen gericht op ontmoeting. De ervaring leert echter dat deze initiatieven in het begin vaak erg kwetsbaar zijn. Meestal leunen ze op een aantal actieve jongeren. Wanneer deze gaan studeren of andere prioriteiten krijgen, stort een initiatief vaak in. Als gemeente is het daarom aan te raden om deze jongeren te koppelen aan een (volwassen) LHBTorganisatie of een maatschappelijke organisatie.
6) Zorg voor subsidiemogelijkheden voor LHBT-jongereninitiatieven
Belangrijk is dat LHBT specifiek benoemd wordt; de ervaring leert dat het anders snel over het hoofd wordt gezien. En zo komen jongeren sneller op het idee om dit op te pakken. Ook zorgt u ervoor dat medewerkers die subsidie verstrekken ervan op de hoogte zijn dat ontmoeting tussen LHBT-jongeren onder de subsidieregeling valt. Zo ontstaan er geen onduidelijkheden over.
7) Benoem goede voorbeelden
Wanneer LHBT-jongeren zelf een inloopavond houden voor LHBT-jongeren (al dan niet samen met een maatschappelijke organisatie) kunt u als gemeente op allerlei manieren laten weten dit een goed initiatief te vinden. Dat kan door het voorbeeld uit te lichten op de website van de gemeente. Ook kan de wethouder op bezoek gaan met pers erbij.

8) Wijs maatschappelijke organisaties op informatie

Naast deze publicatie is er een vergelijkbare publicatie ontwikkeld voor maatschappelijke organisaties die direct met jongeren werken.

9) Monitor

In de jeugdmonitor kan bijvoorbeeld worden gevraagd naar seksuele voorkeur en genderidentiteit en dit kan gekoppeld worden aan vragen over het welzijn van jongeren, vragen over hun netwerk, hun gevoelens van eenzaamheid, depressie, etc. Met deze vragen kunt u nagaan of de ontmoeting in de gemeente leidt tot een beter welzijn van de LHBT-jeugd.

10) Deel successen

Als de ontmoeting tussen LHBT-jongeren in uw gemeente goed georganiseerd is, kunnen andere gemeenten daarvan leren. Zij zijn vaak nieuwsgierig hoe u dit precies heeft aangepakt, welke moeilijkheden u tegenkwam en hoe u die heeft overwonnen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden